Kystverket: Broket historie, hvor havner oppfølgeren til OV Bøkfjord?

OV Bøkfjord: Kamp om oppfølgeren. Foto: Verftet

Kystverket plasserte byggekontrakt på 1+1(opsjon) ved Hvide Sande Shipyard sommeren 2014. Resultatet er bnr. 133, OV Bøkfjord, levert i august. Nybygget presenteres i neste utgave av Skipsrevyen.

Valget av skipsverft styrte også valget av skipsdesign. Resultatet ble et noe mindre skip enn om Kystverket hadde valgt et norsk byggeverft. Nå konkurreres det i Norge og Danmark om oppfølgeren.

Les også: Disse konkurrerer om å bygge Kystverkets neste hybridskip.

Designet på OV Bøkfjord er altså dansk. Det er noe mindre og noe enklere teknisk enn forslaget fra det norske verftet som var med helt til slutt. Etter hva vi erfarer var forskjellen i byggepris ca. 10 mill. kroner i danskenes favør, men da med et design som er både mindre og enklere. Vi oppfatter det også slik at Bøkfjord sitt design er tuftet linjene til Den Danske Søfartstyrelsen sitt skip M/S «Poul Løwenørn» (2001). Arbeidsoppgavene til de to fartøyene er på mange måter like, men det er altså store forskjeller i farvannene som de opererer i.

Kystverkets opprinnelige intensjon var å erklære opsjonen ved Hvide Sande. Det ble imidlertid arbeidet fra bransjeorganisasjonene Norske Skipsverft og Norsk Industri for å få utlyst ny konkurranse, og dèt arbeidet har båret frukter. I disse dager konkurrerer fire norske verft og Hvide Sande om 1+1opsjon på nytt fartøy. Konkurransen avgjøres i desember.

Denne anbudskonkurransen har andre evalueringskriterier enn for OV Bøkfjord, bl.a. er miljø kommet inn som et eget punkt og vektingen av kriteriet «Økonomi» er redusert. Nytt er også at det benyttes en «funksjonsspec», slik at nye miljøløsninger kan tilbys. Kystverket har f.eks. satt krav om batteri/hybrid motorkonfigurasjon.

Konkurranse med forhandling, men…

Dette er en konkurranse med forhandling, inkludert hva angår byggekontraktens bestemmelser. Og mens Kystverket på den ene siden oppfordrer til spenstige miljøløsninger, ser det ut til at de «tar igjen» med den andre hånden. Kystverket har foreslått en svært krevende byggekontrakt med mange kanselleringsretter og samlet sett et svært høyt botregime.

Det kan kanskje stilles spørsmål ved hvor mange verft som tør å tilby «spenstige miljøløsninger» når riset bak speilet er stort og dårlig skjult. When December comes; we shall see what we shall see.