K/V «TOR»

Foto viser K/V «HEIMDAL»
Med leveringen av byggenummer 301/V, K/V «TOR», den 14. desember er alle fem kystvaktskipene fra Szczecin Ship Repair Yard Gryfia JSC i Polen levert. Remøy Management AS er disponerende rederi for nybygget på vegne av Rem Valhall AS.

I likhet med søsterskipene er også K/V «TOR» bygget etter Skipsteknisk ST-610 design. Fartøyet skal operere i sone 3, og prisen er tidligere oppgitt til cirka 60/70 millioner kroner. Det er en 15 års kontrakt med FLO/Kystvakten som danner grunnlaget for bestillingen av nybygget.

Kystvakten
Kystvakten skal også bytte ut sine helikoptre, og de åtte nye helikoptrene av typen NH-90 vil tidligst komme på plass i 2010. Med nye helikoptre kan fartøyene utnyttes optimalt.
Det norske jurisdiksjonsområde til havs er mer enn seks ganger større enn det norske fastlandet. Kystvaktens operasjonsområde inkluderer også internasjonale havområder som det såkalte Smutthavet og Smutthullet. Avstanden fra Harstad til sentrale fiskefelt i Barentshavet er eksempelvis lenger enn avstanden fra Oslo til Trondheim.
I 2006 tilbakela Kystvaktens fartøyer en distanse tilsvarende 29 ganger rundt ekvator. Til enhver tid var i gjennomsnitt 14-15 fartøyer på patrulje. Det ble gjennomført nesten 2200 fiskeriinspeksjoner som avdekket over 70 grove overtredelser i forhold til fiskeriregelverket. Det ble utført et betydelig antall oppdrag for andre statlige etater med blant annet en økning i både antall slep og søk og redningsoppdrag.

K/V «TOR»
Skipet har slepekraft på opp til 20 tonn, og for oljevern er det fastmontert oljelense og oppsamlingsutstyr, og fartøyet er utstyrt med transportabelt brann- og lenseutstyr.
Fartøyet har to operasjonsrom med de fleste fasiliteter, ett på broen og ett på båtdekket. Forut og akterut er det fastmontert et 360-graders kamera som sørger for at bilder overføres med ett tastetrykk direkte til hovedredningssentralen, operasjonssentralene, Fellesoperativt hovedkvarter og andre. Skipet har klasse i DNV ✠1A1, ICE –1C, E0,Dynpos AUTS og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 47,20 m
Lengde b.p.p. 42,00 m
Bredde største 10,30 m
Dybde i riss 5,00 m
Draft 3,25 m
Airdraft topp mast max. 15,00 m
Lasteareal dekk ca. 100 m2
Lastedekk styrke 2,5 t/m2
Lasterom 90 m3
Bollard pull min. 20 t

Tankkapasiteter: 107 m3 brennolje, 95 m3 ferskvann og 140 m3 used oil.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdrift med tre Cummins dieselmotorer, en KTA19DM1 på 488 kW og to KTA 38DM1 hver på 970 kW og to Wärtsilä Azimuth LIPS FS225-2/WM propellanlegg på 1100 kW v/1200 rpm. Marelli generatorer er levert av Scandinavian Electric Systems som også har levert drivanlegg for hovedfremdrift, drivanlegg for tunnel thruster, frekvensomformere og hovedtavler.
Baugthruster er type Wärtsilä LIPS FT125H-D på 300 kW v/1800 rpm, og havneaggregatet er en Cummins motor 6CTA 8,3D på 201 kW.
Desmi har levert pumper, og separatorer er fra Alfa Laval. Novenco har levert air-condition anlegget og Novenco York kjølemaskineri. Kjelutrustning er fra Parat Halvorsen AS, og tankpeileutstyr er fra Kongsberg Maritime. Isoleringsarbeidene er utført av Maritime Montering. Skipet har et inergen brannslukkingssystem og Autronica brannvarslingsanlegg.

Dekk
Odim har levert dekksmaskineri, inkludert to ankervinsjer, to capstans, tuggervinsj og slepevinsj, og EMS Ships Supply (Norway) har levert to kraner på 3t/5m. Ankerutrustning er fra Sotra Marine Produkter, og Libra Plast har stått for leveransen av utvendige dører. Lanterner og lyskastere er levert av Norselight, og Glamox har supplert belysningsutstyr. Jotun malingssystemer er anvendt til oppmaling av skipet.
Redningsutstyret omfatter fire DSB redningsflåter à 20 personer, levert av Brude Safety og MOB-båt fra Maritime Partner.

Diverse
Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering, og Maritime Møbler har levert møbler til skipet som har lugarplass for totalt 20 personer, men opererer med en besetning på 11.
Beha har levert bysseutstyr, og toalettsystemet er fra Jets Vacuum. Scandinavian Electric Systems har vært el.teknisk konsulent og levert hovedtavle, mens verftet selv har utført de elektriske installasjonsarbeidene.
Power Management System og DP-anlegg er leveranser fra Kongsberg Maritime, og de elektroniske instrumentene er levert av Emil Langva AS.
Kystvaktskipet er forsikret gjennom Aon-Grieg.

DEL