Kutt i rater mot eierandeler

M/S Oceanic Sirius» er ett av skipene som vil inngå i den nye eierstrukturen. Foto: Ulstein Verft

Det har lenge vært kjent at det franske seismikkselskapet CGG stamper i motsjø. Nå byttes eierandeler mot reduserte rater på innleide skip.

Rederiet Eidesvik Offshore leverer fartøystjenester til CGG, og for en tid tilbake kom seismikkselskapet til enighet med Bømlo-rederiet om kutt i ratene i bytte mot andeler i et obligasjonslån. Det var Finansavisen som først meldte dette og ifølge avisen ble andelene solgt i flere etapper i februar og mars med et snitt på 43 prosent av hovedstolen.

Rederiet i Langevåg tar dermed 50 prosent eierandel i fem seismikkskip hos det franske selskapet mot reduksjon i rater. Samtidig etableres det en ny skipseiende struktur. Ifølge en børsmelding fra Eidesvik Offshore vil det i den nye strukturen ligge syv skip. Dette er planlagt gjort ved etablering av et holdingselskap som skal eie to skipseiende selskaper. Ett av dem vil eie de to skipene «Oceanic Sirius» og «Oceanic Vega» som i dag er eid i to joint venture-selskaper mellom Eidesvik og CGG. Det andre vil eie fem skip som i dag er heleid av CGG og som for tiden ligger i opplag («Geo Coral», «Geo Caribbean», «Geo Celtic», «Cgg Alize» og «Oceanic Callenger»).

Det nye holdingselskapet vil bli eid av Eidesvik og CGG på 50/50 basis og vil operere fra starten av 2. kvartal 2017. Implementering av den nye skipseiende strukturen er avhengig av at en oppnår tilslutning fra bankene om reduserte avdrag på eksisterende lån, heter det i børsmeldingen. Det fremkommer også at CGG fortsatt vil befrakte «Oceanic Vega» og «Oceanic Sirius» fra det nye selskapet og forlenge kontraktene frem til mars 2027, men til redusert rate i hele perioden. CGG er forpliktet til å befrakte «Geo Coral» (fra 2. kvartal 2017), «Geo Caribbean» og «Geo Celtic» fortløpende etter hvert som andre innbefraktede skip går av kontrakt.

I januar solgte Eidesvik Offshore subsea-konstruksjonsskipet «Viking Poseidon» hvor 180 millioner kroner av salgssummen ble brukt til å innløse et obligasjonslån. Nå sitter rederiet uten slike lån. Foto: Eidesvik
I januar solgte Eidesvik Offshore subsea-konstruksjonsskipet «Viking Poseidon» hvor 180 millioner kroner av salgssummen ble brukt til å innløse et obligasjonslån. Nå sitter rederiet uten slike lån. Foto: Eidesvik

 

DEL