Kristiansand Havn dømt til å betale Fjord Line erstatning

Kristiansand tingrett har i dag dømt Kristiansand Havn til å erstatte det økonomiske tapet Fjord Line har lidt som følge av at rederiet i 2009 ikke fikk anløpe havnen med den hurtiggående katamaranen HSC Fjord Cat og måtte foreta tapsbringende vinterseilinger i 2008.

Erstatningsbeløpets størrelse skal fastsettes i en egen sak. Kristiansand Havn må også dekke Fjord Lines saksomkostninger med to millioner kroner.

-Vi er svært glade for at Kristiansand tingrett har gitt oss medhold i at Kristiansand Havn ikke hadde rett til å stille krav om godstransport og helårlig drift som vilkår for bruk avhavnen. HSC Fjord Cat kan ikke seile over Skagerrak vinterstid, og markedsmessig er det heller ikke grunnlag for økning i kapasiteten mellom Kristiansand og Hirtshals i vintermånedene. Kravet om godstransport og helårlig drift hadde derfor som virkning at Color Line fikk monopol på denne linjen, noe vi for øvrig ikke tror var en uønsket konsekvens, sier administrerende direktør Ingvald Fardal.

Fjord Line søkte i september 2008 Kristiansand Havn (KH) om godkjennelse av sin seilingsplan for sommerhalvåret 2009. Havnestyrets vedtak om å kreve godstransport og helårlig drift ble av fergerederiet påklaget til Kystverket som brudd på havnelovens bestemmelser, og ble også klaget inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Kystverket ga Fjord Line medhold i at havnestyret i Kristiansand ikke hadde hjemmel til å stille slike krav og dette vedtaket ble opprettholdt av Fiskeri- og kystdepartementet.

I dommen fra Kristiansand tingrett heter det: ”Når KH også i ettertid har valgt å opprettholde sitt standpunkt på tross av Kystverkets vedtak, departementets opprettholdelse av dette og de foreløpige uttalelsene fra ESA, tilsier dette at det ikke foreligger manglende kunnskap om rettstilstanden, men manglende vilje til å akseptere denne.”

Kristiansand Havn opphevet omsider seilingsnektelsen for 2009-sesongen i et vedtak 18. mai. Vedtaket kom imidlertid altfor sent til at Fjord Line kunne få markedsført og gjennomført seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals. For sommersesongen 2010 er det gitt tillatelse til seilinger for Fjord Line Express i perioden april – september.

– Kristiansand Havns opptreden har vært til stor skade for Fjord Line. Vi kommer basert på tingrettens klare dom til å fremsette krav om erstatning for de tap dette har påført oss, understreker Ingvald Fardal.

DEL