Krisemøte om Hurtigruten

Fire store Narvik-aksjonærer i Hurtigruten har i dag hatt krisemøte med storeier og långiver DnB NOR skriver siste.no. Møtet dreide seg om de svake resultatene og den svekkede aksjekursen i Hurtigruten. Selskapets verdi har falt 40 prosent det siste året og er nå priset til drøyt 990 millioner kroner.

Representanter for Narvik Energi, Narvik Havn, Narvik kommune og Sparebanken Narvik, som alle har bidratt med store summer i selskapet, var til stede. De bekrefter møtet overfor Dagens Næringsliv, men er ellers snaue i kommentarene.

– Det er ikke så mye å si annet enn at resultatene har vært slik at noen føler for å si fra, sier Jens Petter Opshaug, nestleder i styret til Sparebanken Narvik.

Hurtigruten har 3,3 milliarder kroner i gjeld til et banksyndikat. Et av alternativene er å få til en bankavtale med et lavere krav til egenkapital, noe långiverne skal være positive til, ifølge Dagens Næringsliv. Det kan også være aktuelt å selge eiendeler. Blant annet er et hotell i Bergen lagt ut for salg, og det samme kan bli aktuelt med bussavdelingen i selskapet. Hurtigruten har også lagt ut sine nyeste skip for salg, så langt uten å finne noen kjøper.

DEL