Krever granskning av Høegh LNG

Ill.: Høegh LNG

Aksjonærforeningen mener Oslo-rederiet Høegh LNG Holdings gikk over streken da de gjennomførte en rettet emisjon 9. september.

Foreningen mener at rederiet har gjort seg skylding i en soleklar forskjellsbehandling mellom aksjonærene og brutt både lovverk og børsens egne regler. Det er bakgrunnen for at foreningen anmoder Oslo Børs om å granske forholdet.

I en mail til foreningens medlemmer skriver Aksjonærforeningen at en slik forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra selskapets og innehavers felles interesser, ikke er tillatt. Det må være en selvfølge at børsnoterte selskaper skal behandle sine aksjonærer likt. Her har altså Høegh LNG Holdings godt over streken, mener man.

Foreningen henviser til et tilfelle der Sparebank 1 Østfold Akershus ble ilagt et overtredelsesgebyr på 480.000 kroner for et brudd på samme bestemmelsen som Oslorederiet har brutt. Noe i samme retning mener foreningen at Høegh LNG fortjener for måten de gjennomførte sin rettede emisjon på den 9. september. Aksjonærforeningen anmodet den gang børsen om å se på saken og dermed mener foreningen at anmodningen om granskning er blitt enda mer relevant nå.

De peker på at en viktig konsekvens av prinsippet om likebehandling er jo  eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved kapitalutvidelser. Denne retten har Høegh LNG overlegent satt til side da de vedtok og gjennomførte en rettet emisjon mot et fåtall eksisterende aksjonærer og utenforstående investorer uten noen saklig begrunnelse for forskjellsbehandlingen.

Det pekes også på at emisjonskursen landet på kroner 122 etter en bookbuildingsprosess, en kurs som lå kroner seks under sluttkurs dagen før.