Krav om at all fisk som tas i norske farvann, også av utenlandske fartøy, må landes

– Utkast av fisk er en av våre alvorligste trusler mot en bærekraftig forvaltning. Spesielt gjelder det for de bestander vi forvalter felles med EU i Nordsjøen. Vi vil ha en ytterligere innskjerping av reglene for utkast av fisk som utenlandske fartøy har fisket i norsk sone, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

– Jeg ønsker krav om at all fisk som tas i norske farvann, også av utenlandske fartøy, må landes, uavhengig i hvilken havn som benyttes, sier fiskeri- og kystministeren.

Vi vil sette betingelser, for eksempel som vilkår for lisens til å fiske, for at fartøy som vil fiske i norske farvann ikke kaster ut igjen verdifull og god matfisk som er fanget her. Videre vil Norge også kreve andre bindende tiltak for å redusere utkast på felles forvaltede bestander i forbindelse med høstens kvoteforhandlinger med EU.

Nylig ble et utenlandsk fartøy observert mens det kastet ut store mengder fisk som var fanget i norsk økonomisk sone. Fisken ble kastet ut så snart fartøyet forlot norsk sone og gikk inn i EU-sonen. Bare ved dette tilfellet ble det sløst vekk mer enn 5000 kg fisk.

– I tillegg til utkast at betyr en enorm sløsing med mat og potensielle fremtidige inntekter, så leder praksisen også til uregistrerte uttak, som i sin tur fører til et dårligere vitenskapelig grunnlag for våre forvaltningsbeslutninger, sier Helga Pedersen.

DEL