Kraftig økning for GIEK

Administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad.
GIEK har opplevd en kraftig økning i søknader om garanti: Fra 48 milliarder kroner i 2008 til 64 milliarder kroner i 2009.

– Vi har hatt et kjempetrykk, og vi har måttet omorganisere oss internt for å klare å ta unna alle søknadene. GIEK har bidratt til at hjulene har snurret i norsk industri også i det utfordrende året 2009, sier Wenche Nistad, administrerende direktør.

Antallet nye kunder økte fra 13 i 2008 til 38 i 2009. Flere rederier som aldri hadde brukt GIEKs ordninger før, opplevde at bankmarkedet strammet seg til, og at GIEK var god å ha.

På vår mest brukte garantiordning ustedte vi rekordartede 185 poliser i 2009, mot 131 året før. Vi tok garantiansvar for nesten 17 milliarder kroner i 2009, mens det tilsvarende beløpet i 2008 var 15 milliarder kroner. Premier og andre inntekter på denne ordningen ble 619 millioner kroner, som er 349 millioner kroner mer enn i 2008.

Antall saker i betalingsmislighold holdt seg stabilt sammenlignet med tidligere år. Totalt utbetalte GIEK 350 millioner kroner i erstatninger i 2009, mot 24 millioner kroner i 2008. Økningen skyldes konkurs i verftsnæringen. I 2010 forventer GIEK å gjenvinne en betydelig del av dette.

Se også GIEKs nøkkeltall for 2009.

DEL