Kostnadsoverskridelser for TTS

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

TTS Group har identifisert en vesentlig økning i kostnadsestimatene for en rekke løpende prosjekter. En vesentlig del av kostnadsoverskridelsene er knyttet til leveranser av offshorekraner, samt luker og dekksutstyr til yacht-prosjekter, melder selskapet i en børsmelding.

Økningen i kostnadsestimatene skyldes ny tilgjengelig informasjon om forhold per 31.12.2013, og fører med seg ytterligere 90 millioner kroner på kostnadssiden. Dette er resultatført som økt kostnad i TTS Groups Konsernregnskap for 2013.

Regnskapet vil bli offentliggjort senest 30. april. Som en konsekvens av de økte kostnadene, vil de publiserte resultatene for 4. kvartal 2013 bli justert tilsvarende. Det negative resultatet før avskrivninger (EBITDA) blir således justert til 110 millioner kroner i 4. kvartal. For året 2013 vil det negativet resultatet bli justert til 130 millioner kroner. Inkludert justeringen er TTS Group fortsatt innenfor kravene i sine lånebetingelser, opplyses det.

DEL