Kontraktsinngåelser for Eidesvik

M/S "Acergy Viking" fotografert i Bergen. Foto: Skipsrevyen

Eidesvik er tildelt en ny kontrakt med Siemens Wind Power for «Acergy Viking» i tysk sektor. Det er også inngått en kontraktsforlengelse med Chevron North Sea Ltd. for «Viking Princess».

Eidesvik er blitt tildelt en seks måneders kontrakt pluss opsjoner i tysk sektor for «Acergy Viking» som bolig, service- og vedlikeholds fartøy. Kontraktsoppstart er i juni. Det er også inngått en kontraktsforlengelse med Chevron North Sea Ltd. for «Viking Princess».

Denne kontrakten er i direkte kontinuasjon på eksisterende kontrakt med varighet på 1 år pluss opsjoner. Med denne kontraktsforlengelsen er begge skip kommittert ut 2017.

– At Siemens nå velger å tildele «Acergy Viking» en ny kontrakt viser at både skip og mannskap har levert. Vi er svært fornøyd med den tillit Siemens nå viser oss med denne kontraktstildelingen og ser frem til å jobbe på nok et prosjekt, sier CEO Jan Fredrik Meling.

– Vi er også glade for den forlengede tillit vi får fra Chevron med denne forlengelsen av eksisterende kontrakt. Dette hadde ikke vært mulig uten den kvaliteten skipene og mannskap har utvist.

DEL