Kontrakt på pelagisk tråler

Designen er nederlandsk, fra ADS.

Havyard Ship Technology har signert kontrakt med France Pélagique om bygging av en ny og innovativ pelagisk tråler på 80 meter. Levering er avtalt til desember 2018.

Det franske selskapet som har kontrahert nybygget er en del av det nederlandske fiskerikonsernet Cornelis Vrolijk. Det nye fartøyet skal erstatte to båter bygget på 1980-tallet, og det ligger også en opsjon inne i avtaleverket.

Skipsdesignet er utviklet av ADS, et nederlandsk skipsdesignselskap, og Havyard skal bidra sterkt til videreføring av dette arbeidet med design- og ingeniørtjenester.

Tråleren utrustes for bærekraftig fisking og effektiv behandling av pelagiske arter som sild, makrell og kolmule.

DEL