Kontrakt på nytt design for oppdrettsnæringen

Det nye AAS 28 WB designet.

Aas Mek. Verksted A/S er i støtet. Dagens ordrebok på fire byggeoppdrag, 3 stk. AAS 1802 ST og 1 stk. AAS 3602 STDE med en horisont frem til tidlig 2017, er nå utvidet med nok et nybygg.

Rederiet Marine Supply AS i Tromsø har kontrahert en 28 m arbeids- og slepebåt for service innen oppdrettsnæringen. Adm.dir. Halvard Aas ved byggeverftet forteller til Skipsrevyen at det dreier som om et nyutviklet egendesign med benevnelsen AAS 28 WB. Levering er avtalt til april 2016 og skroget vil bli bygget i Øst-Europa for så å bli tauet til Vestnes for utrustning.

Servicefartøyet har en lengde på 28 m, en bredde på 11,2 m og innredning for 6 personer, der alle lugarer er plassert over hoveddekk.

Fartøyet har et fritt dekksareal på 170 m2, med plass til 6 stk. 20 fots containere for avlusing, utstyr for arbeid med fortøyninger og nøter, lastetanker for flytende eller tørr last i 3 tanker på totalt 150 m3, stor krankapasitet, slepe- og fortøyningsvinsjer, hydraulisk «haikjeft», taue pinner, platelås, stor hekkrull, nokker, hjelpevinsjer m.m.

Fartøyet vil også bli utstyrt med ROV og DP for bruk ved arbeid med fortøyninger, inspeksjoner o.l., samt godkjent som slepebåt for å kunne utføre den type oppdrag.

Det er lagt stor vekt på utforming og gode tekniske løsninger for å skape et effektivt og trygt arbeidsdekk å jobbe på for mannskapet, med god kapasitet på utstyret ombord.

Nybygget er som nevnt over bestilt av Marine Supply AS i Tromsø og vil gå inn i rederiet flåte for service til hovedsakelig oppdrettsnæringen.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten som meget interessant og som en mulighet for å kunne tilby og videreutvikle et nytt type fartøy innen oppdrettsnæringen i tillegg til våre brønnbåt design som vi har jobbet med i mange år, poengterer Halvard Aas.

Aas Mek. Verksted skal delta på Aqua Nor messen i Trondheim som begynner neste uke. – Der vil vi presentere en modell av dette nye designet, samt også vårt nye brønnbåt design, AAS 3602 STDE, som vi har under bygging for Bømlo Brønnbåtservice, forteller Halvard Aas. – Så for den som er interessert, så er det bare å stikke innom vår stand U-812 for en nærmere presentasjon.