Kontrakt på ny ferje til Tjøttasambandet

MM 63 FC.

Torghatten Trafikkselskap (TTS) har signert kontrakt med Fiskerstrand Verft AS om bygging av ny ferje til sambandet Tjøtta–Forvik.

Bakgrunnen for kontraheringen er at selskapet ønsker å gi de reisende en bedre og mer tidsriktig reiseopplevelse enn det som er tilfelle i dag. Det er i tillegg inngått opsjoner på to ekstra ferjer. Ferjen er designet av Multi Maritime AS i Førde, og har design benevnelsen ”MM 63 FC”.

Adm.dir. Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap sier i en kommentar at
«ferjen vi nå bygger er forberedt for lavutslipp på miljøsiden. Dette innebærer at ferjen kan gå på biodiesel og er forberedt for batteri installasjon. Vi er spesielt fornøyd med å ha fått til en kontrakt med Fiskerstrand Verft AS. Verftet er etter vår oppfatning verdens ledene innenfor ferjebygging og miljøteknologi innen ferjedrift.»

Adm.dir. Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand Verft AS sier at han er både stolt og glad over å ha vunnet denne viktige kontrakten i skarp konkurranse med utenlandske verft. Å få bygge denne innovative miljøferjen for Torghatten Trafikkselskap AS er en spennende utfordring som de ansatte på verftet ser frem til med stor entusiasme.

Arvid Holsen i Multi Maritime AS sier at dette er det 4. MM designet som er kontrahert av Torghatten konsernet i løpet av det siste året.

Det nye konseptet er utviklet av Multi Maritime AS i tett samarbeid med Torghatten Trafikkselskap. Det er lagt ned en stor innsats i å utvikle en ferje som vil kunne møte nye krav som Storting og Regjering har bestemt skal komme angående lavutslipp- og nullutslippsteknologi. Ferjen vil kunne benytte 100 prosent biodiesel, noe som vil kunne gi lave klimautslipp i områder hvor elektrisk strøm fra nett på land ikke er tilgjengelig. Den er videre forberedt for å kunne oppgraderes til hybrid-, plug-in hybrid- eller helelektrisk drift med batteri. Løsningen gir stor grad av fleksibilitet med muligheter for innblanding av strøm fra land på et nivå som er tilpasset nettilgang og kapasitet. Ferjen har en lengde på 69,90 m, en bredde på 14,20 m og den vil få en totalt installert generatoreffekt på ca. 2 000 kW.

Ferjen vil bli bygget ”vær tett”, med et romslig bildekk med plass til 60 biler. Femti biler på hoveddekk og ytterligere ti på en hengedekksløsning. Ferjen vil få kapasitet til å frakte seks fullastede vogntog.
Nybygget vil få en meget effektiv skrogform både med tanke på energieffektiv fremdrift og gode sjøegenskaper for maksimal komfort for de reisende. Det er også lagt stor vekt på gode sikkerhets- og manøvreringsegenskaper tilpasset bruk på Helgelandskysten.

Gående passasjerer får en dedikert sone på bildekk, som er direkte knyttet sammen med god tilkomst til salongdekket gjennom effektive trappeløsninger og heis. Salongen er spesielt utviklet for å gi passasjerene en trivelig reise. Dette innebærer panoramautsikt med store vindusflater, moderne kioskløsning og soner med ulike stol- og bordløsninger som skal dekke alle reisendes ulike behov. Salongdekket vil i tillegg få store utvendige dekk i begge ender av salongen, med utvendige sitteplasser til passasjerer.