Kontrakt på ny brønnbåt

Profil av AAS 1202 STII design.
Aas Mek. Verksted A/S har inngått nybyggingskontrakt med selskapet Nova Trans A/S fra Herøy i Nordland på bygging av en ny 1200 m3 brønnbåt.

Brønnbåten er av verftets eget design av type AAS 1202 STII, med en lastekapasitet på 1200 m3.
Nybygget skal leveres i april 2011. Båten er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt arrangert å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering.
Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.
Dette er første nybygget vi leverer til dette rederiet, men rederiet har i dag 2 mindre brønnbåter og har vært i brønnbåtnæringen i mange år.
Nybygget vil gå inn på kontrakt for kjøring til Nova Sea gruppen på Lovund.

Eiere av rederiet er Jonny Hansen og Arnt Erling Paulsen fra Herøy i Nordland.

Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Nova Trans A/S som meget viktig i dagens relativt rolige marked, og vil bidra til å sikre full aktivitet for vårt verft ut i 2011.
Vi ser også på denne kontrakten som svært interessant ved at vi her får muligheten til å samarbeide med et nytt rederi og at de velger å satse på nybygg av vårt design.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;
Lengde o.a. 62,07 m, Bredde 12,00 m og Dybde i riss 5,10 m.
Lastekapasiteten vil bli på 1200 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Nybygget vil bl.a. bli utstyrt med vakuumpumpe med sorteringsanlegg, fisketelle system for lasting og lossing, spesielt arr. for smolt telling, Ozon desinfeksjons anlegg, system for overvåking og regulering av oksygen- og PH nivå i vannet i lasterommet, oksyginerings- og resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, automatisk vaskesystem for lasterom og kanaler, UV anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet, filtersystem for oppsamling av lus m.m.
Båten vil også bli utstyrt med luftesystem for vannet i lastetanker, der alt vannet i lasttankene blir kontinuerlig luftet/avgasset ved lukket transport, og som har en kapasitet på 1000 m3 i timen.

Skrog til nybyggene vil bli bygget i utlandet og vil ventelig komme til vårt verft for utrustning i september/oktober neste år.

DEL