Kontrakt på fregattvedlikehold til Bergen Group

Bergen Group Laksevåg har i dag inngått kontrakt med Forsvarets Logistikkorganisasjon om skipsteknisk hovedoverhaling av fregatten F-310 KNM Fritjof Nansen.

Kontrakten har en samlet estimert verdi på NOK 65 millioner kroner, og arbeidet skal gjennomføres i perioden fra desember 2010 til august 2011.

Prosjektet innebærer planlegging, koordinering og gjennomføring av planlagt vedlikehold, korrektivt vedlikehold og andre tilleggsarbeider. Prosjektet vil i perioder sysselsette vel 120 operatører og tekniske funksjonærer. I samme periode skal et stort antall utstyrsleverandører føres ombord for å utføre sine oppgaver. Prosjektet vil bli gjennomført både ved kaiene på Laksevåg og på Marinens Hovedbase Haakonsvern like utenfor Bergen.

-For Bergen Group Maritime Service er dette oppdraget en viktig milepæl i en langsiktig strategi om å videreutvikle vår kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter. Marinen er en krevende kunde som utfordrer oss konstruktivt på nettopp disse områdene, sier divisjonsdirektør Terje Arnesen i Bergen Group Maritime Service.

Samarbeidet med marinen går for øvrig tilbake til 2002 da verftet tok med seg tradisjonene fra et mangeårig samarbeid mellom Marinen, BMV Laksevåg og tidligere Mjellem & Karlsen Verft.

De nye fregattene er svært komplekse skip, og dette stiller store krav til kompetanse og kvalitet i gjennomføringen av et slikt prosjekt. Arbeidet omfatter 800 konkrete jobbpakker som hver og en krever omfattende dokumentasjon gjennom hele prosessen frem til sluttrapporter.

Hovedrutinen på KNM Fridtjof Nansen krever et utstrakt samarbeid mellom Bergen Group Laksevåg og Sjøforsvarets tekniske personell. Et vesentlig produkt av samarbeidet er erfaringsunderlaget som skal brukes for senere oppgaver. Begge parter går inn i en utfordrende kompetansebygging i arbeidene med de komplekse systemene om bord. Prosjektet er derfor organisert slik at kommunikasjonen underveis skal være så effektiv som mulig. Sjøforsvarets representanter vil ha integrerte kontorer med verftets prosjektledelse og verftets organisasjon følger med skipet også inn på Marinens Hovedbase når arbeidene fortsetter der.

DEL