Kontraherer ny servicekatamaran

Nybygget er en videreutvikling av M/S Sterk omtalt i Skipsrevyen 5/2010.

Lerøy Aurora har kontrahert en ny servicebåt fra Sletta Verft. Båten skal leveres 25. mai 2016.

Fartøyet får hoveddimensjonene lengde 14,98 meter x 10,5 meters bredde. Vi får opplyst at nybygget er spesielt utformet for å ivareta gode løsninger på sikkerhet/HMS, renhold, stor lasteevne, lavt støynivå og gode mannskapsfasiliteter.

Båten leveres med to kraner på hhv. 32 og 65 TM, doble vinsjer med måling av tension i tillegg til flere integrerte løsninger for sikker håndtering av fortøyninger.

– Den nye servicebåten er et videreutviklet søsterskip til servicebåten «Sterk» som ble levert fra Sletta Verft i 2010, en båt som har innfridd både med tanke på kapasiteter og driftssikkerhet sier Ole-Hermann Strømmesen i Lerøy Aurora.

Lerøy Aurora er en del av Lerøy Seafood Group, et av Norges største sjømatselskaper.

– Vi ser det som en stor tillitserklæring at Lerøy Aurora på nytt kommer til oss for å få bygget en stor katamaran, sier daglig leder Kåre Sletta ved Sletta Verft. Med denne kontrakten har vi en ordrereserve på over 120 millioner kroner, fem store katamaraner (15 m) samt et større servicefartøy på 40 m skal leveres i løpet av de neste 15 måneder. Alle fartøyene er spesialutviklet for å uføre ulike tjenester innen havbruksnæringen.

– Vi har nå trappet opp virksomheten slik at vi har 40 faste ansatte, men i løpet av høsten har vi behov for ytterligere 20 personer, kontraktene gir også store ringvirkninger spesielt lokalt. Det å ha et lokalt nettverk av underleverandører med ulik kompetanse gir konkurransekraft, poengterer Kåre Sletta.

– I tillegg til nybyggene har vi også jevn tilgang på reparasjonsoppdrag og dokkinger, og den samlede ordreinngangen gjør at vi må utvide produksjonslokalene. Prosjekteringen er ferdig og vi håper å starte byggearbeidene like over påske, avslutter Kåre Sletta.