Konsernsjefen går, Noryards bygger ny ledelsesstruktur

Sjøforsvaret er en viktig kunde for Noryards BMV. Foto: Skipsrevyen

Ledelsen i Noryards har besluttet en ny kurs for selskapet. Virksomheten skal ikke lenger drives som et konsern, og Noryards BMV omorganiseres.

Endringene innebærer at konsernledelsen avvikles, og Ivar Hanson velger å fratre som konsernsjef. Pål K. Grimsrud ansettes som ny administrerende direktør for Noryards BMV og vil de neste månedene få bistand fra Hanson og den avtroppende konsernledelsen i en restrukturering av Noryards BMV.

– Vi har blitt truffet samtidig av et svært vanskelig nybyggingsmarked og av dramatiske hendelser som gjør at det som tidligere var en verftsgruppe, i dag er redusert til ett enkeltstående verft. Nå tar vi konsekvensen av dette og tilpasser organisasjonen til den virksomheten som foreligger per i dag. Det innebærer at vi ikke lenger har behov for en konsernmodell med en konsernledelse, sier konsernsjef Ivar Hanson, som med det tar initiativet til å avvikle sin egen stilling.

Samtidig som det iverksettes tiltak for å justere selskapets kapasitet, vil verftet sørge for å ta vare på den kompetansen som er nødvendig for å være i posisjon til å ta ordrer innen nybygg når markedet snur.

I tillegg til satsingen på reparasjons- og vedlikeholdsmarkedet, styrkes satsingen innen nye markeder som for eksempel havbrukskonstruksjoner, der verftet kan tilby solid kompetanse og konkurransedyktige fasiliteter.