Konkurransetilsynet stopper Nor Lines-oppkjøp

Konkurransetilsynet vedtok denne uken med at islandske Eimskips oppkjøp av Nor Lines skader konkurransen, og forbyr oppkjøpet. 

I november i fjor kom nyheten om at at det islandske rederiet Eimskip ønsket å kjøpe Nor Lines fra Det Stavangerske Dampskibsselskap. I desember kom varselet om at ingrep fra konkurransetilsynet kunne bli aktuelt.

20. februar kom varselet om at at oppkjøpet kunne bli stanset, og etter å ha vurdert partenes merknader til varselet kom det endelige avslaget mandag 3. april.

Hindrer effektiv konkurranse i lite marked

– Konkurransetilsynet skal stanse oppkjøp som skader konkurransen. Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter og har samlet sett høye markedsandeler i dagens marked, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en uttalelse på Konkurransetilsynets hjemmesider. 

Konkurransedirektør Lars Søgård. Foto: Marit Hommedal
Konkurransedirektør Lars Søgård. Foto: Marit Hommedal

Årsaken til avslaget, er i følge tilsynet, er at oppkjøpet i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa. Et marked som allerede i dag består av få aktører.

– Vi mener at et oppkjøp vil føre til redusert konkurranse som vil gjøre det mulig for Eimskip å øke prisene eller redusere kvaliteten overfor kundene i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør Øyvind Nilssen.

Tilsynet har i sitt arbeid informasjon fra partene, andre sjøtransportører, veitransportører, havner og kunder i markedet. Basert på denne informasjon skal tilsynet ha gjort grundige vurderinger av hvordan oppkjøpet vil påvirke konkurransen og kundene i markedet.

Sterkt beklagelig

– Vi mener at beslutningen er sterkt beklagelig og tatt på feil grunnlag, sier administrerende direktør i Eimskip Norway, Lara Konradsdottir, i en pressemelding fra rederiet. 

Rederiet mener videre at en sammenslåing ville sørget for en solid løsning på transport inn og ut av Norge.

Tilsynets vedtak kan fra 1. april klages inn til Konkurranseklagenemda.

 

DEL