«KNUD RASMUSSEN»

Inspeksjonsfartøyet «KNUD RASMUSSEN» er tilbake i dansk farvann etter omfattende klimatest i Nordatlanteren og Grønland. I august blir skipet overdratt fra Forsvarets Materieltjeneste til Søværnets Operative Kommando (SOK) etter å ha vært innom Karstensens Skibsværft for reparasjoner. Skipet ble overlevert fra verftet 15. februar 2008 med byggenummer 400.

Inspeksjonsfartøyet er oppkalt etter Knud Johan Victor Rasmussen (f. 1879 – d. 1933) som var en dansk-grønlandsk polarforsker som utforsket Grønland på mange ekspedisjoner.
«KNUD RASMUSSEN» skal sammen med nok et nytt fartøy erstatte inspeksjonsfartøyene som ble bygget på 1970-tallet. Fartøyet har tilfredsstilt forskjellige klimatester, men disse har også vist at det var behov for utskifting av 9m2 med stålplater i skipssiden etter møte med is i grønlandske farvann. Her har fartøyet prøvd seg mot istykkelser på 70 cm, som tilsvarer den maksimum istykkelse som hun er bygget for.
En viktig forbedring fra tidligere fartøyer er mengden elektronikk som er ombord. Dermed kan man blant annet operere med ubemannet maskinrom, som ikke har vært vanlig på Søværnets skip.

Skipet er delvis forberedt på å kunne fungere som kommandoskip for en mindre styrke. På bakken er det gjort klar til plassering av en 76 mm kanon, og det er både omladerom og ammmunisjon under bakkdekket.
I første omgang fokuseres det imidlertid på primæroppgavene, nemlig operasjon i Nordatlanteren med oppgaver innen sjøredning, overvåkning, suverenitetshevdelse, fiskeriinspeksjon og isbryting. Til enhver tid opererer 3-4 danske orlogsskip ved Grønland og Færøyene. For å kunne oprettholde en konstant tilstedeværelse i Nordatlanten er det to besetninger til hvert skip. Organisatorisk hører skipene hjemme under 1. eskadre, som har base på Flådestation Frederikshavn. Selve den operative kontrollen av skipene i Nordatlanteren ligger ved henholdsvis Grønlands Kommando og Færøernes Kommando.
«KNUD RASMUSSEN» er klasset i DNV med klassenotasjoner ✠1A1, NAVAL, E0, NBC2, HELDK, ICE 1A (HULL 1A) og har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 71,80 m
Bredde 14,6 m
Displacement ca. 1750
Besetning 18

Maskineri
Maskinrommet har tre adskilte avdelinger, hovedmotorrom, helikopterutstyr og gear-rom. Fremdriftsmaskineriet består av to MAN B&W Alpha 8L27/38 dieselmotorer hver med ytelse på 2720 kW v/800 rpm. Renk reduksjonsgear er type twin in-single out. Sidepropell er av RRM fabrikat.
Fartøyet er utstyrt med tre Scania generatorsett fra Nordhavn og har også en akselgenerator. Farten er ca. 17 knop.

Dekk
Det nevnte helikopterrommet gjør skipet istand til å re-fuel helikoptre uten behov for landing. Helidekk er tilpasset for Lynx, S-61 og EH 101 helikoptre. Skipet har forøvrig ingen hangar for transport av helikopter. Heila Marine Cranes har levert kran.
SAR båten kan gjøre ca. 40 knop og settes ut via rampe med ruller akter. I nødsfall kan den store kranen på helidekk løfte SAR ombord.
Mens vanlig besetning er 18 personer, er skipet innredet for opp til 43 personer ombord avhengig av oppgavetype.
Det sivile kommunikasjonsutstyret inkluderer VSAT og Fleet 77 samt FLIR infrarødt utstyr og Furuno GPS.

DEL