Det nye logistikkfartøy erstatter KNM «Valkyrien» etter 21 års tjeneste. Det nye fartøyet blir dobbelt så stort som fregattene. Foto: Forsvaret
Det nye logistikkfartøy erstatter KNM «Valkyrien» etter 21 års tjeneste. Det nye fartøyet blir dobbelt så stort som fregattene. Foto: Forsvaret

KNM «Maud»

Logistikkskipet KNM Maud la ut på jomruseilas i desember 2017. Det var 19 måneder etter planen.

Opprinnelig leveringsdato var september 2016. Hovedårsaken til forsinkelsen var at det Sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) sto i fare for å gå konkurs. Ny plan er at DSME-verftet skal levere skipet til Forsvaret i Norge i månedsskiftet april/mai 2017.

Sjøforsvarets største fartøy

28. juni 2013 signerte Forsvaret kontrakt for nytt logistikkfartøy. Verdien på kontrakten som Forsvaret og sørkoreanske Daewoo Industries inngikk i 2013 var på 1,32 milliarder kroner. Det nye logistikkfartøyet blir med sine 183 x 25,9 meter det desidert største fartøyet i Sjøforsvaret, og er cirka fem ganger større en fregatt målt i tonnasje. Dette er et havgående logistikk- og støttefartøy som vil styrke den operative evnen i langvarige operasjoner, og kunne være til stede i de nordlige havområdene.

Det nye logistikkfartøyet skal erstatte to andre logistikkfartøyer, KNM «Tyr» og KNM «Valkyrien». Det er dermed personell fra disse to fartøyene som i hovedsak skal bemanne det nye logistikkfartøyet.

Dette er den første store kontrakten Forsvaret inngår med en sørkoreansk bedrift. Sørkoreanerne har tidligere vist at de er i stand til å levere gode produkter til lav pris i andre sammenhenger, blant annet til en rekke norske rederier og offshore-virksomheter. Logistikkfartøyet forventes levert senest 1. oktober 2016, og prisen på fartøyet er satt til 1,32 milliarder kroner.

Etter leveringen starter garantiperioden hvor fartøyet skal gjennomgå omfattende tester hos Forsvarets logistikkorganisasjon for å fastslå at det tilfredsstiller alle krav som er satt i kontrakten. Testperioden antas å vare i ett år, slik at fartøyet etter planen vil være i operativ drift for Sjøforsvaret i slutten av 2017.

Hoveddata:

 • Navn: KNM MAUD
 • Verft: Daewoo Industries
 • Eier: Forsvaret
 • Lengde: 183 m
 • Bredde: 25,9 m
 • Dypgang: 8,62 m
 • Maks last: Ca. 27.500 tonn
 • Maks hastighet: 18 knop
 • To hovedmotorer på 7500 kW
 • Fremdrift: Dieselhybrid
 • Kontrakt: Underskrevet 28. juni 2013.
 • Kontraktsverdi 2013: 1,32 milliarder kroner

Kapasiteter

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO) startet planarbeidet i 2006, og Forsvarsdepartementet godkjente prosjektet i 2009. I juni 2013 signerte FLO kontrakt med sørkoreanske DSME på 1,32 milliarder kroner​. Byggingen startet i mai 2015.

Dette fartøyet vil få en betydelig større lastekapasitet enn sine forgjengere. Det kan laste opp mot 40 konteinere på 20 tonn hver, og store mengder ammunisjon. Det kan også laste stridsbåter og kjøretøy.

KNM «Maud» kan etterforsyne andre fartøy med drivstoff under fart, i åpent farvann. Dette kalles bunkring, eller Replenishment at Sea (RAS)

Fartøyet har en besetning på rundt 50 soldater og offiserer. Fartøyet her god sanitets- og sykehuskapasitet og kan ta imot opptil 50 skadde på en gang.

Det vil til enhver tid være plass til et operativt helikopter og et helikopter inne til vedlikehold. Fartøyet er tilpasset helikopteret NH90. I hangaren er det plass til to helikoptre og et verksted og vedlikeholds- og utstyrslager.

Fartøyet er utrustet med en laste- og lossekran med kapasitet på opp til 25 tonn.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fartøyets primæroppgave vil være å sørge for etterforsyninger av drivstoff, proviant og utstyr til marinefartøyer som inngår i Norwegian Task Group (NorTG) for å utvide styrkens operative utholdenhet til havs. Sekundæroppgaver vil blant annet være suverenitetshevdelse, støtte til andre militære enheter, sivil støtte, search & rescue (SAR), humanitære operasjoner og delta i nettverksbasert forsvar.​

Motorer:

2 x Hovedmotorer Wartsila 6L46F

2 x Hjelpemotorer Wartsila 6L32

2 x Hybrid GE N3 HTC 710 500 / 8G (PTO/PTI)

1 x Nødgenerator Caterpillar C32

Fremdriftssystem

Direkte fremdrift og hybrid

Elektronikk

Radar Wartsila Valmarine SCANTER 6002

IBS  Wartsila Valmarine

ICS Saab

Utstyr på dekk

5+2 Wincher Rolls-Royce MW 150 WA / CU 66 K3

Toalettsystem

EVAC 910 Vacuum Toilet Wall type

MBR 240/EVAC Sewage treatment Plant

Maling

Jotun

Vinduer

SAMGONGSA

Anker & kjetting

KUM HWA CAST STEEL (Korea)/DAIHAN ANCHOR CHAIN (KOREA)

Brannvarslings anlegg

Consilium Marine Korea Ltd

Brannslukkeanlegg

TyCO Fire & Integrated Solutions

Ballast Treatment Plant

Techcross Inc