Kleven tar over byggekontrakter fra Fosen

Kleven har inngått kontrakt om levering av to subsea konstruksjonsfartøyer til Ålesund-rederiet Volstad Maritime. De to fartøyene skal leveres fra Myklebust Verft i Gursken i desember 2014 og andre kvartal 2015. Opprinnelig er dette kontrakter Volstad inngikk med Bergen Group Fosen. Bergen Group sier selv at dette er en fremskyndelse av prosessen med å redusere konsernets fremtidige engasjement innenfor skipsbygging til fordel for en økt satsing på offshorerelatert virksomhet. Uansett er ordreboken ved Fosen omtrent tom.

 

Fartøyene er av typen ST 259 CD fra Skipsteknisk i Ålesund, og er søsterskip til ‘Grand Canyon’ som ble levert fra Bergen Group til Volstad i 2012.

– Det er to store og avanserte fartøyer for subsea vedlikehold og konstruksjonsarbeid som nå skal leveres fra Myklebust Verft. Vi bygde tråleren «Volstad» til Volstad-familien tilbake i 1988, og vi ser frem til å samarbeide igjen om disse nye prosjektene, sier konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen.

Nybyggene blir 127 meter lange og med en bredde på 25 meter. De vil ha innredning for 104 personer. Prosjektene får byggnr. 376 og 377 ved Myklebust Verft.

Ingen konsekvens for etableringen av NorYards

Det må sies å være dramatisk at Volstad nå skal få fartøyene levert fra Myklebust i stedet for Fosen. Dette er store kontrakter, og betyr at ordreboken ved Fosen nå effektivt sett er tom. Et AHTS-fartøy til NFDS/Boa er under ferdigstilling, men utover det er verftet på Rissa i en dårlig posisjon.

For Bergen Group vil salget vil frigjøre 80-90 millioner kroner i allerede investert arbeidskapital i de to prosjektene. Samtidig bortfaller behovet for tilførsel av ytterligere arbeidskapital. Byggekontraktene ble inngått mellom Bergen Group Fosen og Volstad Maritime AS 1. halvår 2012. Skrogene til begge skipene er for tiden under bygging ved Daewoo sitt verft i Romania, og vil ankomme Norge i henholdsvis 2. og 4. kvartal 2014 for utrustning og ferdigstillelse.

Konsernsjef Asle Solheim poengterer at salget av de to prosjektene til Kleven ikke får noen konsekvenser i forhold til den pågående etableringen av NorYards As der det internasjonale selskapet Calexco S.a.r.l. kommer inn som hovedeier.

– Disse to prosjektene har ikke vært optimale kontrakter for konsernet når det gjelder krav til finansiering og behov for midlertidig arbeidskapital, noe som har lagt begrensninger på vår handlefrihet i forhold til den videre satsingen vi har innenfor offshore-relatert virksomhet.  Nå får vi frigitt en betydelig andel av allerede innskutt arbeidskapital i disse prosjektene. Dette gir oss et større handlingsrom til å forsterke ulike prosesser som er rettet mot vår strategi om å vokse innen maritime service og offshore-relatert virksomhet, påpeker Solheim.

Hva som rent praktisk vil skje ved Fosen fremover er vanskelig å si, men verftet nå har nå mistet det meste av arbeidet fremover. NorYards er ikke operativt enda, så hvor sannsynlig det er med nye ordrer i nær fremtid, er vi usikre på.