Klar for ny satsing

Subsea-skipet M/S “Fugro Saltire”, bygget ved Bergen Group BMV, Laksevåg, er på oppdrag i egyptiske farvann.
Under det nye navnet Forland Shipping AS er det nesten 40-årige Forland-rederiet i Bergen nå klar med ny organisasjon og en total omorganisering av driften. Nå planlegges nye skip, men ikke for enhver pris.

– Vi må ha langsiktige avtaler på plass før vi setter i gang med nybygging av skip. Det er ikke aktuelt å kontrahere uten befraktning i bakhånd, sier daglig leder Arne Magnus Johnsen og arbeidende styreformann og eier, Frode Bjørn Forland, til Skipsrevyen.
Det de to ønsker seg er langsiktig beskjeftigelse på minst tre til fem år. – Får vi det til er sjansen for ekspansjon stor. Vi snakker om avanserte spesialskip for undervannsoperasjoner, det være seg for petroleumsindustrien eller vindmølleutbygging eller, for den saks skyld, kabellegging, sier de to parhestene.
¬– Vi har en unik kompetanse innen offshore å sette inn. Vi har selv utviklet svært avanserte skip, og vi har totalt sett mye å tilby en befrakter, mener kristiansanderen Arne Magnus Johnsen, som blant annet har fartstid fra shippingavdelingen i Sparebanken Vest.
Forland-rederiet var landets første seismikkskipsrederi og benyttet i sin spede begynnelse innleide trålere, og fikk i mer moderne tid egne nybygde avanserte seismikkskip etter noen år med innkjøpte kystlasteskip fra Bergenske og Vesterålens DS som ble ombygd for seismiske undersøkelser.

Satser under havoverflaten
Men nå er det ikke lenger snakk om seismikk hos Forland.
– Vi har riktignok seismikkskipet M/S “Seisquest” på oppdrag i Australia, men skipet er utleid på bare boat-certeparti, hvilket betyr at vi eier det, men at befrakteren Fugro bemanner og drifter det som om det var deres eget skip. Det blir ingen ytterligere seismikk hos oss, sier Johnsen og Forland.
De mener begge at fremtiden ligger i undervannsoppdrag, en oppfatning som også avdøde Ellen Forland hadde.
– Det går mot slutten for de enorme produksjonsplattformene til havs. Nye undersjøiske løsninger på havbunnen er allerede på plass mange steder. Her ligger fremtiden. Her blir vårt satsingsområde. Vi har allerede to slike avanserte fartøyer, M/S “Fugro Saltire” som for tiden er i egyptiske farvann og M/S “Seisranger” som nå ligger i Aberdeen og skal til Brasil på langsiktig kontrakt. Begge er på vanlige timecharter.

Kvalitet, kvalitet, kvalitet
– Kvalitet lønner seg, og dette er kvalitetsskip med kvalitetsutstyr og kvalitetsfolk om bord. Her er vårt store fortrinn i forhold til hva mange utenlandske rederier kan tilby, sier Johnsen.
– Hvor mange nye skip kan dere bygge?
– Det kommer helt an på om vi oppnår langsiktig beskjeftigelse, men et par skip kan det nok bli. Vi har vel egentlig en målsetting om å bygge opp en flåte på fire til fem skip.
Vi planlegger akkurat nå ett skip. Vi har ikke et bestemt ønske om å bli så stor. Vi skal være lønnsomme og ha en størrelse som gjør det lett å omstille seg hvis det blir nødvendig. Markedene går opp og ned. Vi må være i stand til å takle en markedsnedgang uten å sette rederiet i fare.
For noen år siden hadde vi en svært utfordrende driftsmessig situasjon. Vi opplevde en ikke-planlagt driftsstopp på et av skipene. Det løste seg ved at vi solgte et nytt skip, M/S “Geo Celtic” til Fugro og leiet ut et annet til samme befrakter på bare boat-certeparti, M/S “Seisqust”.
– Vi akter å bygge oss opp sten på sten.

Ny organisasjon
Den nye organisasjonen hos Forland Shipping AS omfatter 11 ansatte på land i utrolig flotte og naturskjønne, parklignende omgivelser på østsiden av Nordåsvannet innenfor sjølinjen. Den er spikret sammen for å kunne ta vare på planlagt ekspansjon.
Om bord på skipene sysselsettes 60 egne ansatte i tillegg til innleide sjøfolk. Samtlige tre skip seiler under norsk flagg (NIS og NOR) med Bergen i hekken.

Har til salt i grøten
Rederiet har en bokført egenkapital på rundt 150 millioner kroner.
– Men hva er den totale verdijusterte verdien?
– He, he, he. Et godt spørsmål som det er vanskelig å svare på, sier Johnsen.
– Dobbelt så mye?
– Ja, det vil jeg tro. To av skipene er nesten helt nedbetalt, så der ligger det solide reserver. Mer kan jeg ikke si.
– Men hvis jeg skal oppsummere vår situasjon i dag vil jeg si det slik: Vi er godt posisjonert og føler at vi har en god begynnelse på en interessant fremtid, sier Johnsen til slutt.

DEL