Kjøper og selger skip

Ocean Ness

Bergensrederiet Atlantic Offshore AS som har sitt hovedkontor på CCB-basen, har gjort avtale om å benytte seg av en opsjon for tilbakekjøp av det 2000-bygde rednings, stand-by- slepe og supplyskipet MS «Ocean Ness».

Skipet har inntil nå seilt på en såkalt operasjonell leasingavtale Atlantic Offshore har inngått med selgerne, inkludert med kjøpsopsjon. MS «Ocean Ness» seiler under britisk flagg og har inngått i flåten til det norske rederiets datterselskap i Aberdeen.

Skipet er på 1.864 brutto-tonn. Så vidt Pareto Securities kjenner til, vil kjøpet ble finansiert gjennom en refinansiering og ved låneopptak. Kjøpet vil ikke føre til økte kostnader for rederiet i forhold til leasing-nivået.

Rederiet har også solgt skip. Det dreier seg om det 1972-bygde britisk-registrerte «Ocean Sun», et skip av samme type som det innkjøpte. To andre skip, Bergens-registrerte MS «Ocean Surf» fra 1998 og 1976-bygde MS «Ocean Scout er sendt i opplagsbøyene på grunn av et katastrofalt svakt Nordsjømarked for supply- og stand-by skip i spotmarkedet .