Kjemikaliefrie PureBallast løser ballastvannproblemet:

PureBallast er langtidstestet med ekstremt gode resultater om bord i Wallenius Wilhelmsen-skipet ”Don Quijote”.
– Vi reiste til det maritime kraftsenteret Ulsteinvik for å presentere den beste løsningen for ballastvannproblematikken overfor 50 toppfolk i bransjen. Takket være kritiske spørsmål og konkrete forslag til forbedringer fra aktive seminardeltakere som Knut Tangen i Island Offshore Management og Arne Kjell Ertesvåg, Ulstein Verft reiste vi hjem mye klokere enn da vi kom, forteller Alfa Lavals Robert Bjerkås.

Interessen for møtet torsdag 11. september overgikk alle forventninger, deltagerlisten dekket de fleste rederier og betydelige aktører i bransjen.

Lærerikt
Men så var det også en av den maritime bransjens største utfordringer som sto på agendaen. De høyt profilerte møtedeltagerne bidro aktivt med forslag til å gjøre det eneste IMO-godkjente ballastvannrensesystemet enda bedre, og Alfa Laval takket ydmykt for den gode dialogen som ble bygget opp gjennom både formelle innspill i plenum og uformelle samtaler i løpet av middagen.
Den meget kjente bransjemannen Knut Tangen i Island Offshore, basert i Bergen, holdt under middagen en tale hvor Alfa Laval fikk så mange godord at arrangørene – etter å ha lagt ned mye arbeid i dette første kundeseminaret – faktisk satt med en klump i halsen. Den velformulerte talen til Tangen satt som et skudd og bidro til at det ble en meget lystig kveld med fruktbare diskusjoner og en meget åpenhjertig tone både under middagen og ut i de små timer.

Godt dokumentert
I en BBC-dokumentar som innledet seminaret ble problemet med mikroorganismer som transporteres med ballastvannet fra fremmede farvann satt på topp fire blant verdens miljøproblemer.
Hele økosystemer er allerede ødelagt, og miljøvernspesialister understreker at skadene i 99 prosent av tilfellene er irreversible.

IMO-godkjent
Det er derfor ikke uten grunn det er besluttet på internasjonalt nivå at alle skip skal ha ballastvannrensing som oppfyller knallharde krav. Avgjørelsen er tatt, og det er høyst sannsynlig at avtalen nå blir ratifisert siden det finnes flere konkurrerende løsninger på markedet.
Innen to år må de første skipene ha et behandlingssystem på plass, og innen 8 år må alle skip ha installert en løsning som renser ballastvannet. Alfa Laval har hittil solgt 37 løsninger, de har gjort fullskala tester om bord i skip og på land i fem år uten problemer og fått alle nødvendige, samt noen ekstra, godkjenninger og sertifikater.

Miljøvern ligger i vår natur
Alt er overvåket av Veritas, og det pionerarbeid som er lagt ned av PureBallast er ikke bare gjort for å posisjonere seg på markedet av økonomiske årsaker.
– Det er ikke uten grunn vårt selskap kan feire 125 år i år. Vi tenker langsiktig, og skal ligge i forkant og spille på lag med naturen. Derfor er mange av våre produkter rettet inn mot beskyttelse av nettopp den sårbare naturen, påpeker Marie Sommer, selskapets nordiske kommunikasjonssjef. Hun mener det er viktig å tenke grønt fordi ”…det ligger i vår natur”.
– Det ville vært respektløst overfor våre kunder om ikke vi gjorde vårt ytterste for at de skulle kunne styrke sin konkurransekraft, påpeker Sommar.

Kjemikaliefri ”killer”
Det finnes noen få som klarer kravene ved hjelp av kjemikalier, og så finnes Alfa Lavals patenterte PureBallast, som ved hjelp av en driftssikkert, kompakt unit praktisk talt brukes samme prinsipper som ved rensing av drikkevann på land, uten problemer overgår IMOs krav. Selve renseprosessen er basert på ”Advanced Oxydation Technology” som tar knekken på alt av levende organismer uten å forsinke verken ballastering eller deballastering.

”Clean kill”
I praksis kjøres ballastvannet først gjennom et ordinært filter og så gjennom AOT-uniter i tillegg til når det ballasteres slik at vannet som tas om bord er helt rent. Ved deballastering bypasses det ordinære filteret men kjøres på nytt gjennom de viktige via AOT-unitene som sørger at det som måtte eksistere av levende og potensielt skadelige organismer er døde før vannet slippes ut i fremmed farvann.

CIP-løsning
PureBallast er enkel å styre, enhver operasjon loggføres automatisk og det er for eksempel ingen mulighet for å bypasse systemet uten at dette logges. Vedlikeholdet begrenser seg til et integrert Clean In Place (CIP) anlegg. Styringen skjer fra kontrollpanel som kan monteres hvor som helst på skipet eller integreres med fartøyets overordnede kontrollsystemer.

Fullgod kvalitetssikring
Et enkelt kontrollpanel i maskinrommet holder for de fleste, det er ”on” og ”off”, den ansvarlige får full oversikt over ballastering og deballastering, og for kontrolløren er det en egen USB-utgang på panelet hvor han eller hun kan hente ut loggen for kontroll. Det er også prøvetakingspunkter for vann inn og vann ut, slik at alle funksjoner og funksjonalitet kan dokumenteres også via labtester.

Til Oslo og Bergen
Alfa Laval opplever så stor interesse for problematikken at det er satt opp flere seminarer på agendaen. De neste arrangeres på Radisson SAS Scandinavia, Oslo den 7. oktober 2008 og SAS Royal Hotel Bergen, Bergen den 9. oktober 2008.

DEL