King Frost - Samarbeidsprosjektet - A.S Fellesfrost`s nye fryseskip

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.Skipsrevyen nr. 2/1971: Tilsammen 13 hermetikkfirma på Vestlandet har gått sammen om fryseskipet «King Frost» som nylig ble levert ombygget fra Brød. Bjørnevik A/S, Hundvåg, Stavanger.

Publisert

Dette er det første av to fryseskip som A/S Fellesfrost har planlagt bygget, og formålet med dette samarbeidsprosjektet er å skaffe råstoff, fortrinnsvis norsk , til nedfrysing av mussa og brisling for sardinproduksjon.

Det er 13 hermetikkfabrikker på Vestlandet med tilsammen 30 fabrikker beliggende i 23 forskjellige kommuner, fra Stavanger i sør til Abelvær i nord, som er med i dette samarbeidet, og disse beskjeftiger tilsammen 2020 personer. De deltakende fabrikker er Norbest Canning Co A/S og Norwegian Preserving Co A/S (som eier halvparten av aksjene), Central Canning Co A/S, Norrig Hermetikkfabrikker A/S, Sig. Bergesen d.y.-konsernet ved Stavanger Preserving, A/S Ocean Packing Lyd., Ølen Preserving Co A/S, Firda Canning Co A/S, Neptun Canning Co A/S og Brandzæg Canning Co - en aksjekapital på tilsammen 3 mill. kroner. Dessuten er følgende 3 firma tilknyttet selskapet som faste undermottakere av råstoff: Stavanger Packing Co A/S, Herøy Canning Co A/S og Hoem Canning Co A/S.

A/S Fellesfrost`s styre består av styreformann Johan Smedvig, foruten Sigurd Bowitz, Stavanger, Jan Lem, Måløy, O.J. Dreyer, Bergen og Odd Steinsbø, Trondheim. Disponent for dette første skipet er Ragnvald Helland, Stavanger.

«King Frost» er på 1025 tonn d.w., bygget i Sverige i 1956, og har med ombyggingen og det nødvendige nyinstallerte fryseanlegget kostet ca. 4 mill. kroner. Med disse to planlagte fryseskip, hvorav altså «King Frost» er det første, regner man med å ha en samlet årskapasitet på mellom 400 000 og 600 000 skjepper og hvert skip skal ha 12 manns besetning.

Den senere tids utvikling har vist at fryseskip, som skal fryse ned råstoffet direkte på fiskefeltene, er det eneste virkelige rasjonelle redskap til sikring av kontinuerlig drift, og med «King Frost» har A/S Fellesfrost fått et arbeidsapparat av stor betydning for de tilsluttede fabrikkers videre arbeid.