Karmsundet er blitt dypere

Foto:Kystverket
Over de siste syv månedene har over 30 000 kubikkmeter masse blitt fjernet fra to grunne områder i Karmsundet i Rogaland. Nå som grunnene er ferdig utdypet ned til 12 meters dybde, vil skipstrafikken lettere kunne manøvrere gjennom sundet.

─ Sjøkartverket har gjennomført målinger og godkjent ny dybde ved begge grunnene. Dette betyr at vi nå er i mål med prosjektet, sier prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket.

Et dypere farvann vil bidra til å redusere risikoen for skipsulykker i det trange og sterkt trafikkerte farvannet. Grunna Vestre Storesundflu har tidligere vært et uromoment for skipstrafikken i det trange farvannet og har blitt påseilt flere ganger. Grunna er nå sprengt ned til 12 meters dybde, og til sammen 17 000 kubikkmeter fjell er blitt fjernet på et på 5000 kvadratmeter stort undersjøisk område.

Like nord for Karmsund bro har et grunt sjøområde også blitt utdypet ned til 12 meters dybde. Dybdebegrensningen, i kombinasjon med sterk strøm, har tidligere gjort det utfordrende å navigere større fartøy her. Totalt er 13 000 kubikkmeter masse blitt fjernet fra et 13 600 kvadratmeter stort område. Steinmasser fra utdypingsarbeidet er blitt benyttet av Haugesund kommune til å utvinne nytt landareal ved Storesundskjærene.

Et nytt sjømerke er etablert ved Storesundskjærene i forbindelse med arbeidene. I løpet av vinteren vil også et nytt sjømerke etableres nord for Karmsund bro.

DEL