Kan prisen på råolje følge etter den for jernmalm?

En forenklet graf viser prisutviklingen for de to vareslagene.

Olje- og jernmalm prisene fulgte hverandre oppover til de store høyder – og slo faktisk følge nedover også til – bunnivåer.
(For ordens skyld – prisen for Brent olje noteres per fat, mens den for jernmalm er per tonn).

Nå har prisen for jernmalm snudd oppover og med $51,20 den 22. februar, er den på høyeste nivå siden oktober. Bunnen i denne syklusen var $37 i desember, og dette var da laveste nivå siden 2009.

På topp nådd malmprisen $182 per tonn, mens Brent olje ble notert til $135. Før nedgangen startet for alvor lå de respektive prisene på ca. $150 og $120. I januar 2014 hadde malm falt til $120 som fortsatt var prisen for olje, mens august samme år viste $65 henholdsvis $60. Deretter gikk det skikkelig ille, og prisene falt til på bunn $37 per tonn for jernmalm og $28 per fat for råolje. Per 22. februar 2016 noteres Brent olje til $34,69 (og jernmalm altså til $51,20).

Årsakene for “rise and fall” vil naturlig nok være noe forskjellige for disse to vareslagene som lever i “hver sine miljøer”, men verden er nå engang anlagt slik at prisen for forskjellige commodities kan følge hverandre til en viss grad – opp og ned.

Så nå er spørsmålet om den forsiktige prisoppgangen nylig for både malm og olje kun er et blaff, eller om det kan være starten på noe mer. Og vil da malm og olje fortsatt vandre hånd-i-hånd?

Historisk
Tross alt har prisene på en måte beveget seg i sammenfallende siden jernmalm gikk over til også å bli omsatt på spot bases. For frem til 2008 var det forhandlinger mellom de største gruveeierne og hovedsakelig japanske kjøpere for å får kontraktsprisen fastsatt på årlig basis (som fulgte Japans fiskalår 1. april – 31. mars). Japan var nok i mange år sammen med Tyskland de viktigste kjøperne av jernmalm, men under shipping boom’en 2003-2008 overtok Kina den plassen. Prismessig lå nivået for ett-års kontraktene i mange år under $20, for så å øke til mellom $20 og $40 før den store oppgangen satte inn. Kort sagt, med forandring til spot kontrakter samtidig som Kina kom med sine ubegrensede behov for jernmalm til stålproduksjon, skjøt prisen fart frem til slutten av 2011 – 2012.

DEL