Kan få kontroll i ny verftsgigant

Herøy-reder Per Sævik
Per Sæviks 10 prosent eierskap i Aker Yards, kan være nok til å gi Herøy-rederen kontroll over en ny verftsgigant, skriver Sunnmørsposten i dag. Spillet rundt Aker Yards fortsetter og Per Sævik og hans Havyard blir en stadig mer sentral aktør. Sunnmørsposten har vært i kontakt med eksperter på verdivurderinger.

Tallknuserne i finansbransjen har regnestykker som viser at dersom styret i Aker Yards velger å skille ut den delen av selskapet som har spesialisert seg inn mot servicefartøy for oljebransjen, kan Sævik med sine 10 prosent i Aker Yards havne med en eierandel på godt over 33 prosent i et eventuelt nytt selskap.

Ny gigant
Et «Aker Supplyverft», det vil si de norske Aker-verftene, pluss skrogverftene i Romania og det nye verftet som er under bygging i Vietnam, vil sammen med Havyard bli en gigant sammenlignet med andre norske verft og bli en betydelig aktør inne dette segmentet også på verdensbasis.

Regnestykket er at «Aker Supplyverft» blir verdsatt til rundt fire milliarder kroner. Hele Aker Yards har i dag en børsverdi på 5,5 milliarder og en gjeld på cirka to milliarder kroner.

Tar kontrollen
Halvparten av gjelden blir overført til «Aker Supplyverft», som så vil ha en verdijustert egenkapital på rundt tre milliarder. De 550 millioner kronene Sævik har brukt til å kjøpe seg opp i Aker Yards blir flyttet til det tenkte selskapet «Aker Supplyverft».

Så legges Havyard, som i forbindelse med en emisjon for et år siden ble vurdert til å være verdt 600 millioner kroner, inn i det nye selskapet. Dermed sitter Sævik på verdier i denne verftsgiganten i størrelsesorden 1,2 milliarder kroner. Det kan gi en eierandel som nærmer seg 40 prosent, og være mer enn nok til å ha negativ kontroll over et slikt selskap.

Kjent med ryktene
De nøyaktige tallstørrelsene vil det være usikkerhet knyttet til, men scenariet er det flere eksperter som ser som en mulighet.

– Det regnestykket har jeg ingen kommentar til, sier Sævik. Men den typen regnestykker kan komme på bordet på et eller annet tidspunkt.

– Vi er kjent med at ledelsen i Aker Yards for en tid tilbake sa at en oppsplitting av selskapet kunne være en mulighet. Men vi har også registrert at de har sagt at det ikke er aktuelt så lenge verdiene i selskapet er på et så lavt nivå som nå, sier Sævik.

Les hele artikkelen på smp.no (Sunnmørsposten)

DEL