Gå til innhold

Fagsjef havbruk

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering - er sjømatnæringens felles FoU-verktøy for næringsrettet forskning og utvikling. Sjømatsektoren er en av Norges aller viktigste næringer. Eksportverdien i 2020 var på 105 milliarder. Næringen er forskningsintensiv. Nær 4 milliarder investeres årlig i offentlig og næringsfinansiert marin FoU.

FHF er finansiert av næringen og investerer årlig mer enn 300 millioner i næringsrettet FoU. Investeringene skal bidra til videreutvikling av bærekraftig og lønnsom matproduksjon i Norge.

FHFs arbeid er sterkt forankret i næringen. Prosjektene utvikles i tett samarbeid med oppdretterne, fiskerne og industrien. FHF har et særlig ansvar for å sikre at resultater fra forskningen settes ut i livet og skaper reell nytte for næringen. FHF er lokalisert i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Oslo.

Les mer på vår hjemmeside: www.fhf.no

Vil du bidra til samfunnsnyttig forskning?

Fagsjef havbruk

Vi søker nå etter en engasjert fagsjef som brenner for å gjøre forskningsbasert kunnskap nyttig og anvendbar i havbruksnæringen. Stillingen inngår i FHFs havbruksteam og får ansvar for finansiering, oppfølging og gjennomføring av prosjekter innenfor område havbruk. Du vil også ha rollen som koordinator for vårt havbruksteam og du skal bidra på tvers av alle fagområdene for å sikre effektiv utnyttelse av FHFs faglige og finansielle ressurser.

Som fagsjef vil du bidra aktivt i å videreutvikle FHFs strategier og metoder for tilrettelegging av effektiv utnyttelse av forskningsresultat i sjømatselskapene. Oppgaven blir å styrke fokus på næringsnytte slik at prosjektene og samhandlingen mellom næring, forskningsmiljø og FHF innrettes slik at ny kunnskap kan tas i direkte bruk i bedriftenes utviklingsarbeid. Du får stor frihet til å utvikle området i tett samarbeid med fagkollegaene i FHF, næringen og forskningsmiljøer.

Sentrale arbeids- og ansvarsområder vil være:

  • Løpende prosjektarbeid innenfor havbruk
  • Fasilitere og styrke samarbeid og kunnskapsutveksling mellom næring og FoU- institusjoner
  • Utvikle tiltak for styrking og dokumentasjon av næringsnytte i og gjennomføringen av FHFs prosjekter
  • Utvikle og koordinere intern samhandling i FHF for effektiv utnyttelse av faglige og finansielle ressurser innenfor hele FHFs virkeområde

Vi ser etter deg som har:

God kjennskap til og innsikt i havbruksnæringen og FoU-sektoren. Du har høyere naturvitenskapelig utdanning relatert til havbruk og kan vise til relevant erfaring. Du har et bredt nettverk innenfor næringen og i FoU-miljø, samt god innsikt i virkemiddelapparat og i kvalitetssikring av forskningsprosjekter.

Som type fremstår du som engasjert, initiativrik og med stor gjennomføringskraft. Du er en relasjonsbygger som trives ute i markedet og som trigges av å initiere og stimulere til samarbeid og  kunnskapsdeling med aktører innenfor havbruksnæringen, FoU-miljøer og andre innovasjonsaktører. Vi forutsetter at du har solide kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og er en dyktig formidler.  

Vi tilbyr en:

  • unik mulighet for å arbeide svært tett med verdens ledende havbruksbedrifter og FoU-miljø
  • sentral rolle i videreutvikling av samarbeidet mellom næring og forskning som vi har innenfor norsk sjømatnæring
  • spennende prosjektportefølje   
  • lønn etter avtale
  • fleksible arbeidstidsordninger

Stillingen søkes lokalisert ved FHFs nye hovedkontor i Tromsø eller ved et av FHFs avdelingskontor i Oslo eller Trondheim. Reisevirksomhet må påregnes.

Videre prosess:

For ytterligere informasjon og for å søke stillingen, se www.headvisor.no. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet inntil annet er avtalt.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

Søknadsfristen er 30.01.2022, men vi ser gjerne at du melder din interesse i god tid før fristens utløp.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.

Send din søknad her

ShipJobs
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Søknadsfrist: 30.01.2022
Sted: Tromsø, Trondheim eller Oslo

Kontaktinformasjon:

Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor,

Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680,

alternativt FHF ved

administrerende direktør Geir Andreassen,

tlf. 908 26 864.