Jebsen flagger hjem

Bilde viser Emu Arrow
Kristian Gerhard Jebsen-familien er i ferd med å flagge hjem skip fra Bahamas. De tre første er på vei til norsk flagg i NIS.

Skipsreder Kristian Jebsen, som leder Gearbulk, opplyser til Bergens Tidende på e-post fra London at Gearbulk Holding Limited tidligere i år besluttet å tre inn i den nye norske beskatningsordningen for skipsfart. Det er bakgrunnen til hjemflaggingen.

– Dette gjøres gjennom det norske datterselskapet Gearbulk Shipping AS i Bergen, opplyser Kristian Jebsen.

– Er dette begynnelsen på en storstilt hjemflagging av hele Gearbulk-flåten på over 80 skip?

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier Jebsen til bt.no.

Verdens største
Frakt- og operatørselskapet Gearbulk Limited i London er i dag verdens største operatør av spesialskip for transport av skogsprodukter. Dette er skip som er bygget med store kjørbare gantrykraner og store boksformede lasterom.

Flåten består av et 80 talls skip. De fleste «open hatch» bulkskip, men også spesialtankskip for transport av flytende asfalt og bek.

Flåten omfatter rundt tre millioner dødvekttonn.

De tre skipene som nå skal inn i rederibeskatningsordningen, er MS «Aracari Arrow», MS «Jacamnar Arrow» og MS «Quetzal Arrow», alle på rundt 47.000 dødvekttonn. De ble for et par års tid siden innkjøpt av Gearbulk fra Borgestad ASA i Skien. Da Gearbulk-gruppen overtok skipene fortsatte de under norsk flagg og var hjemmehørende i Porsgrunn i en periode før de ble flagget ut til Bahamas. De får nå norsk flagg med Gearbulk Shipping AS i Bergen som eier.

Det vesentlige av de øvrige Gearbulk-skipene er eid av Gearbulk Shipholding Ltd på Bermuda.

Kristian Jebsen ønsker ikke å si noe om disse skipene også flagges hjem til Norge.

Hjemme og ute
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen er også en del av Jebsen-familiens skipsfartsimperium. Denne flåten består av 12 kombinasjonsskip for flytende og tørre bulklaster. Skipene er i størrelsen 110.000 til 121.000 dødvekttonn og utgjør verdens største flåte av slike skip. Disse er allerede under norsk flagg (NIS) Det samme er rederiets tankflåte.

Verdens største sementskipsflåte som også inngår i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi er alle uteregistrerte, vesentlig under Bahamas-flagg.

Flagges samtlige Gearbulk-skip hjem blir det i så fall den største hjemflagging av skip siden NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) i sin tid ble dannet for over 20 år siden.

Kilde: Bt.no

DEL