ISLAND WELLSERVER valgt til ÅRETS SKIP 2008

Fra prisutdelingen på SMM2008 i dag.
Offshore service skipet ISLAND WELLSERVER, eiet av Island Offshore og bygget ved Aker Yards AS, Langsten, ble i dag valgt til ÅRETS SKIP 2008. Prisoverekkelsen ble utført av statssekretær Rikke Lind. ISLAND WELLSERVER er et brønnintervensjonsfartøy med benevnelsen “Subsea Riserless Well Intervention Vessel” med ny standard for arbeidsmiljø, sikkerhet og komfort.

Skipet er et produkt av en visjon om at dette markedet kan betjenes av et skip, i stedet for det som har vært tilfelle, med flyttbare rigger. Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold på undervannskompletterte brønner. I motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg, gjøres jobben uten bruk av stigerør. I tillegg er det mye raskere å flytte en båt enn en oppankret borerigg.
Ifølge Rikke Lind er skipet et mesterstykke fra norsk skipsbygningsindustri og reflekterer de høye kravene som markedet stiller til sektoren ”shipbased light well intervention services”.
Skipet er utstyrt med de mest avanserte systemene som er tilgjengelig og kan utføre ”production logging, plugging and gauging operations, re-perforations and downhole mechanical works”.

Fotograf Harald M Valderhaug
Fotograf Harald M Valderhaug

 

Bygget til høyeste DNV Comfort Class notasjon innfrir fartøyet de samme krav til støy og vibrasjoner som et cruiseskip. ISLAND WELLSERVER er verdens eneste offshore fartøy med Comfort Class, V(1) C(1). Dette anses av rederiet som meget viktig idet mannskapet dermed tilbys det beste arbeids- og fritidsmiljø som er mulig.

Den prestisjetunge ÅRETS SKIP pris er instituert av den norske skipsfartspublikasjonen SKIPSREVYEN. Det er leserne som nominerer kandidatene, men den endelige utvelgelsen foretas av en jury som består av utgiver og ansvarlig redaktør Asle B. Strønen, tidligere adm. dir. i Norges Rederiforbund Rolf Sæther og adm. dir. i salgs- og markedsorganisasjon Norske Skipsverft, Birger Skår.

Båtomtale av Island Wellserver

For our english visitors, please visit ShipoftheYear.com

DEL