Milliardskipet «Island Venture» overlevert

Foto: Tonje Ruud

«Island Venture», den største OCVen bygget ved Ulstein Verft er nå overlevert til kunden, det skriver Ulstein på sine hjemmesider.

Skipet med byggenummer 302 er 160 meter langt og 30 meter bredt, og har stått ferdig en stund. Da fartøyet ble kontrahert i 2013 var overtakelsen planlagt til tredje kvartal 2015.

Designet er av Ulstein Design & Solutions SX165-type med x-bow.

17. januar overtok eierselskapet Island Ventures 5 LLC, et selskap eid i fellesskap mellom Island Offshore og Edison Chouest Offshore fartøyet.

I følge tall fra Norske Skipsverft stod det ved utgangen av 2016 ferdigstilte fartøy til en samlet verdi av 3,5 milliarder uavhentet ved norske verft. Med overleveringen av «Island Venture» er tallet redusert til to milliarder.

DEL