Island Offshore kontraherer nytt Rolls-Royce design ved Aker Yards

Rolls-Royce UT 767 CDL
Island Offshore har inngått kontrakt med Aker Yards om bygging av et nytt spesialfartøy for intervensjon av oljebrønner til en verdi av mer enn 1 milliard kroner. Det er Aker Yards, Langsten i Tomrefjord som skal stå for bygging av skipet som skal leveres 3. kvartal 2011. Rolls-Royce har utviklet det nye designet, og skal levere utstyr og design fra sine norske bedrifter til en verdi av om lag 170 millioner kroner.

Det nye spesialfartøyet blir i fagmiljøet omtalt som en flytende innretning. Fartøyet som får en lengde på over 130 meter, er en videreføring og forlenget utgave av typen UT 767 CD "Island Wellserver", som ble levert fra samme verft til samme rederi tidligere i vår. Innretningen som har fått typebetegnelsen UT 767 CDL, setter en ny standard med hensyn til brønnintervensjon i tillegg til at skipet vil være forberedt for boring på store hav dyp. Den høye standarden til arbeidsmiljø, sikkerhet og komfort er videreført fra "Island Wellserver" og fremstår som det beste i markedet. Disse er de første offshore ”fartøy” som innfrir de samme krav til støy og vibrasjon som et cruiseskip.

Rederiet Island Offshore i Ulsteinvik har fra tidligere langtidskontrakter med Statoil Hydro på lignende spesialfartøy som bidrar til at mer olje og gass kan hentes ut av hver oljebrønn på den norske kontinentalsokkelen.

– Man vil nå kunne få ut mer olje og gass av hver enkelt brønn på rimeligere, tryggere og enklere måte, sier administrerende direktør Håvard Ulstein i Island Offshore. Tidligere brukte man rigger eller plattformer som utgangspunkt for denne type operasjoner.

En av grunnene til at Island Offshore har valgt Rolls-Royce design og Aker Yards, er rederiets erfaringer med designer og verft, samt deres kompetanse og erfaring innen offshore-skip generelt og denne type skip spesielt, blant annet gjennom intervensjonsfartøyene "Island Frontier" og "Island Wellserver", begge av UT-Design, bygget ved Aker Yards. Direktør Jørn Heltne i Rolls-Royce Ship Technology er svært tilfreds med at Island Offshore nå velger Rolls-Royce design og konsept når de nå satser på enda et skip innen dette segmentet. Heltne tolker dette som en tillitsærklæring både til produktet og selskapets ansatte.

UT 767 CDL er typebetegnelsen Rolls-Royce har satt på det nye fartøyet, hvor CD står for ”Clean Design”, noe som betyr at fartøyet har et arrangement som innfrir de aller strengeste krav for helse, miljø og sikkerhet slik at uhell ikke skal inntreffe. Og om noe likevel skulle skje, så er designet utformet for at det skal bli minst mulig skade på personell og miljø.

– Det vil blant annet bli kun enkeltmannslugarer for en besetning på 97, vedlikehold av utstyret vil skje innendørs, og en broløsning som oppfyller de høyeste krav til nautisk arrangement og sikkerhet, sier designsjef Svein Kleven og designer Kjetil Myren i Rolls-Royce.

Rolls-Royce skal i tillegg til UT-Design, levere fire hovedmotorer, fremdriftpropellere, baugpropeller, azimuth thrustere, dekksmaskineri og automasjonssystem. Med denne nye kontrakten har Rolls-Royce kontrakter til 120 offshore fartøy av UT-Design under bygging rundt om i verden.

– Gjennom denne kontrakten har vi nok en gang vist at samarbeidet mellom rederi, designer og verft her i regionen gir resultater, sier Sigbjørn Akselvoll og Svein Inge Frostad i salgsteamet ved Offshore & Specialized Vessels og prosjektleder Roar Gjerde i Aker Yards.

Det nye fartøyet skal bygges ved Aker Yards, Langsten og skal leveres i 3 kvartal 2011. Verftet har nå tolv fartøyer i ordreboken.

Med denne nye kontrakten har rederiet Island Offshore i løpet av de siste årene vært delaktige i å kontrahere totalt 30 offshore fartøy av UT-Design fra Rolls-Royce ved Aker Yards-verftene i Norge, noe som representerer en total verdi på til sammen ca. 7 milliarder kroner.

DEL