Island Enforcer er døpt

I strålende solskinn ble Island Offshore sitt nyeste skip døpt i Bergen

BR 164 fra Bergen Group BMV, Island Enforcer, har en lengde på 122 meter og en bredde på 23 meter. Skipet er nyutviklet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og er et større DP3 offshorefartøy, som opprinnelig skulle ha et 24 manns dykkesystem for metningsdykk ned til 300 meter. Skipet ble solgt til Island Offshore i fjor, og ble etter dette endret til et offshore konstruksjonsfartøy forberedt for arbeid på store havdyp og i krevende farvann. Skipet fikk da montert inn en ekstra konstruksjons moon pool. ROV-systemer for operasjoner ned til 4000m havdyp ble montert inn i eksisterende moon pooler for dykkerklokker.

Skipet har også fått montert en 100 tonns offshore AHC-kran i tillegg til den eksiterende 200 tonns offshore-kranen. Dykkehangaren ble ombygget til hangar for ROV og modulhåndteringsoområde.