Investerer i oljelenser for isfylte farvann

SIGNERTE ANSKAFFELSE: Helge Munkås Andersen; senterleder Kystverket Beredskapssenter og prosjekt- og salgssjef i DESMI; Henrik Jensen. Foto: Kystverket

Kystverket har nå investert i tre nye lensesystemer for bruk i isfylte farvann. Det vil bli montert på kystvaktskipet «KV Svalbard», i tillegg til at det blir plassert systemer i oljeverndepotene til Kystverket i Vadsø og i Horten. Det fremgår av en pressemelding. 

Leder for Kystverkets Beredskapssenter, Helge Munkås Andersen, signerte nylig kontrakt med salgs- og prosjektsjef Henrik Jensen fra DESMI i Danmark.

– Planlagt ferdigstillelse fra produsent er august-september, da er også opplæring i bruk for mannskap om bord på fartøyet en viktig del av leveransen, sier Munkås Andersen i meldingen. 

Skipssjef på KV Svalbard, orlogskaptein Endre Barane, setter pris på Kystverkets fokus på oljevernberedskap i nordområdene og Arktis.

– Ved å få om bord større og mere robuste oljelenser, vil Kystvakten være i stand til å kunne håndtere et utslipp i hele Svalbards territorialfarvann. Med tanke på økt aktivitet av fartøy rundt hele Svalbard i sommerhalvåret, og Norges forpliktelser gjennom internasjonale fora, som blant annet som medlem i Arktisk Kystvakt Forum, er dette et viktig og riktig steg innen oljevernberedskapen i Arktis. Den nye hardføre lensesystemet som Kystverket har gått til innkjøp av vil være et viktig bidrag i denne sammenhengen, sier Barane.

DEL