International Register of Shipping åpner kontor i Norge

Illustrasjonfoto: mikebaird/Creative Commons license.
International Register of Shipping, som er et relativt nytt klasseselskap med hovedkontor i Miami, skal åpne kontor i Norge. Fra før har selskapet representasjon i 16 byer, og etter årsskiftet blir Singapore føyet til listen. Norgeskontoret er lagt til Bergen.

Kontoret skal betjenes av sjøkapteinene Noralf Lekva og Kjell Jensen, som begge har erfaring fra rederivirksomhet, megling og ship management. I tillegg blir Torris Bornes kontorets senior besiktigelsesmann. Han er utdannet skipsingeniør med lang erfaring fra maritim industri, blant annet som leder av reparasjonsverft, teknisk sjef for offshore-selskaper og besiktigelsesmann for flere klasseselskaper.
International Register of Shipping ble etablert i 1993 som et uavhengig klasseselskap. I dag står mer enn 1300 skip på kundelisten, og selskapet har besiktigelsesmenn som arbeider i mer enn 100 land. Til sammen 18 flaggstater har gitt selskapet fullmakt til å utstede sertifikater på deres vegne, i samsvar med forskjellige IMO-konvensjoner.
Selskapet er imidlertid ikke med i IACS (International Association of Classification Societies), som er regnet for å være klasseselskapenes førstedivisjon.

DEL