Innseilingen til Oslo merkes på nytt

Til neste sommer vil det være mange nye merker i indre Oslofjord. Foto: Skipsrevyen

Del to av farledsprosjektet Innseiling Oslo er i gang, og er planlagt fullført i løpet av våren 2017. Innen den tid skal det til sammen gjøres 126 endringer i dagens sjømerkingssystem.

– Med andre ord; neste sommer er en helt ny merking av innseilingen på plass. Det innebærer endringer for samtlige navigasjonsinstallasjoner i både hoved- og biled på strekningen Oskarsborg–Oslo. En slik endring vil være en navigasjonsmessig utfordring. Ikke bare for nyttetrafikken, men også for fritidsbåtflåten. Vi kan derfor ikke få understreket sterkt nok viktigheten av at alle, både store og små fartøyer, sørger for å til enhver tid ha oppdaterte kart, sier senioringeniør Steinar Hansen i Kystverket i en pressemelding.

Samtlige nye navigasjonsinstallasjoner i indre Oslofjord skal driftes av solcellepaneler. 

– Alternativet ville vært å strekke sjøkabel på kryss og tvers av fjorden mellom installasjonene, noe som til sammen ville medført om lag 100 km kabel på havbunnen. Kablene ville vært til hinder for fiske, og med risiko for kabelbrudd. Å bruke kablede anlegg kunne gitt en noe sterkere indirekte belysning på HIB-ene, men dette kompenserer vi for ved å bruke HIB-er og sektorlykter i kombinasjon. Samtidig er LED-teknologi og solcelledrift i stadig utvikling. Derfor er teknologivalget både miljøvennlig og fremtidsrettet, fastslår Steinar Hansen.

Kystverket har et krav om oppetid på 99.8 prosent på sine navigasjonsinstallasjoner. Ved å benytte både lateralmerking og sektorlykter i kombinasjon oppnås det en viss redundans (dobbel dekning) hvis ett system faller ut. Ved bruk av fjernovervåkning vil navigasjonsinstallasjonen varsle Kystverket før installasjonen faller ut. Kystverket får dermed tid til å rykke ut før anlegget slukker, og vil oppleve mindre nedetid enn det anleggene har i dag.

Del en av farledsprosjektet – utdypningsprosjektet – ble fullført i våres. Da ble 24 små grunner fra Drøbak til indre Oslofjord fjernet, og dybden i hovedfartsåra økt fra 11 til 14 meter. Utdypingen medfører at merkingen av seilingsledene også må endres og oppdateres. Del to, merkeprosjektet, starter nå og er planlagt fullført i løpet av våren 2017.

DEL