Inngår partneravtale i Romania

Fra avtaleinngåelsen, f.v.: Florinel Flor, General Manager Aker Shipyards Braila, Dr. Gelu Kahu, Chairman of InfoDBlaS, Vasile Giuglea, General manager of SDG, George Tudorie, General Manager of RomLotuS Group, Kåre Pettersen, MultiPlus Solutions, Øyvind
RomLotuS Group og MultiPlus Solutions AS inngikk nylig en partneravtale om salg og implementering av MultiPlus applikasjonen i Romania samt det øvrige Svartehavsområdet. Gjennom partneravtalen kan RomLotuS Group tilby markedet en totalintegrert ERP-løsning for prosjektrelaterte virksomheter samtidig som nye markedsmuligheter åpner seg for MultiPlus Solutions.

RomLotuS Group er et selskap som, i tillegg til å levere og utvikle egne dokumentløsninger, også står som en leverandør av komplette infrastrukturløsninger. Selskapet startet sin virksomhet i 1990, er ISO 9001-sertifisert og har et tresifret antall ansatte.

Store verft på kundelisten
Selskapet har et godt fotfeste innenfor ulike industrisegmenter og spesielt innenfor maritim industri hvor flere av de større verftene er å finne på kundelisten.
– Vi ser på RomLotuS som en meget spennende partner som i dag på mange områder er komplementær med sine tjenester, sier salgs- og markedssjef Kåre Pettersen i MultiPlus Solutions.
Neste steg nå er en målrettet opplæring og trening av RomLotuS’ konsulenter i MultiPlus-applikasjonen. Løsningen installeres også lokalt ved kontorene til RomLotuS i Galati, Romania.
Samarbeidet kom i stand som følge av begge partenes deltagelse på den maritime InfoDBlaS-konferansen i Tulcea (Romania) i fjor, og den etterfølgende dialogen. Her har InfoDBlaS’ nøkkelperson Dr. Gelu Kahu, spilt en vesentlig rolle med å få på plass et samarbeid. Dr. Kahu har i mange år vært en av nøkkelpersonene innenfor maritim industri i Svartehavsområdet, og har et utbredt kontaktnett i denne delen av Europa.
Adm. direktør George Tudorie i RomLotuS Group forteller at selskapet ønsker å kunne tilby markedet en helhetlig løsning som både innbefatter infrastruktur og ERP programvare. Valget falt derfor på MultiPlus Solutions og deres totalintegrerte applikasjon.

MultiPlus Solutions AS er et internasjonalt programvarehus som leverer enterprise resource planning programvare (ERP)løsningen MultiPlus og tilhørende konsulenttjenester. MultiPlus er en av verdens mest omfattende og fleksible ERP-systemer, og selskapets konsulenter har lang erfaring og unik bransjekunnskap.
MultiPlus Solutions har hovedkontor i Sandefjord, Skandinavia som hjemmemarked og har også installasjoner i Europa for øvrig, USA og Asia. Selskapet betjener kunder innen industri, transport, engineering, maritim sektor og prosjektrettede virksomheter forøvrig. Referanselisten teller navn som Bergen Yards, SinoPacific Group, Bombardier, Kleven Maritime, Frank Mohn-konsernet, Lyng-gruppen, Ulstein Verft og Color Line.

Vokser i Kina
På kun to år har MultiPlus Solutions sin kinesiske organisasjon vokst fra tre til tolv svært kompetente og dyktige ansatte.
Det går bra for MultiPlus Solutions i Kina. I kundeporteføljen finnes nå navn som TTS Marine og SinoPacific Group – toneangivende aktører innen sin bransje. Parallelt har selskapet, under ledelse av singaporeren Philip Lim, bygget opp en svært kompetent og stadig voksende organisasjon.
– Vi startet med en visjon om å kapre det kinesiske skipsbyggingsmarkedet gjennom å tilby ERP-systemer som en måte å optimalisere prosjektledelse innen skipsbyggingsindustrien. Det rendyrkede fokuset på bransjen skiller oss fra konkurrenter, sier Lim, som forteller at det har vært en utfordring å finne folk med riktig kompetanse.
– Vi ønsket mennesker med både IT og skipsbyggingsbakgrunn, men det er vanskelig å finne. Derfor har vi rekruttert folk med IT- og ERP-bakgrunn, og så utdannet dem på bransjekunnskap, sier Lim og mener strategien har vært svært vellykket.

Store kunder
Den første avtalen ble hanket i land med TTS Marine Shanghai og TTS Marine Bohai i 2006. SinoPacific kom ombord i begynnelsen av 2007, og utgjorde med sin verdi på godt over 40 MNOK den største kontrakten i MultiPlus Solutions historie.
– Vi er fortsatt bare i startfasen for selskapet i Kina. Vi har en kompetent organisasjon med stor softwarekunnskap, men også forståelse for lokal kultur, bransjen og kineserne som folk. Vi har sterke kundereferanser, bransjen er i enorm vekst og vi har dessuten få konkurrenter. Dermed ligger mye til rette for suksess i fremtiden i Kina, avslutter Lim.

DEL