Innfører havovervåking

Kystverket etablerer nå en nasjonal database for havovervåking som gjør det mulig å se skipsbevegelser innenfor et område på 1000 nautiske mil.

Den norske databasen som oppdateres kontinuerlig vil, sammen med tilsvarende databaser fra andre land i Europa, inngå i EUs LRIT database som skal ferdigstilles innen august neste år. Etableringen av det omfattende systemet kommer som følge av et vedtak fra FNs sjøsikkerhetsorganisasjon IMO i 2006 om å gjøre havovervåkingssystemet LRIT obligatorisk for en rekke skip.

Over 900 norske skip er listet i den nasjonale databasen som er basert på sporingssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking). Den norske databasen omfatter alle passasjerskip, alle skip over 300 bruttotonn, og for flyttbare offshore boreenheter som seiler i internasjonalt farvann.

I praksis betyr dette at norske myndigheter vil kunne se bevegelsene til alle skip innenfor en rekkevidde på 1000 nautiske mil fra norskekysten. I tillegg vil man kunne se skip som seiler med norsk flagg og skip med anløp Norge globalt. Systemet er kun tilgjengelig for offentlige myndigheter, deriblant Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Hovedredningssentralen og Forsvaret.

– Innføringen av LRIT vil bedre sjøsikkerhet langs norskekysten. Spesielt øker LRIT muligheten for tidlig varsling av risikotrafikk og gir oss bedre tid til å vurdere tiltak og bruk av nødvendige ressurser, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Senter for Los og VTS i Kystverket.

Etableringen av databasen har vært et detektivarbeid fordi det har vært nødvendig å lete gjennom flere databaser for å finne informasjon om nye eiere av enkelte skip og rederier. Mange rederier har vært behjelpelige i dette arbeidet.

Du kan lese mer om LRIT her.

DEL