Ingen maritime bedrifter er skånet

Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal. Foto: Morten Halvorsen/Skipsrevyen
Maritim næring i bergensregionen er hardt rammet av finanskrisen. En fersk undersøkelse viser at 100 prosent av bedriftene er påvirket av krisen, og utsiktene er også dystre. Et fåtall av bedriftene har benyttet seg av regjeringens krisepakker.

– Finanskrisen er definitivt ikke over, maritim næring er hardt rammet og utsiktene for spesielt verfts- og utstyrsindustrien er dyster. Hele 60 prosent av bedriftene sier at de forventer nedgang i omsetning det neste året, og absolutt alle bedriftene er påvirket av krisen, sier daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal

Undersøkelsen ble gjennomført i starten november blant medlemsbedriftene til Maritimt Forum Bergensregionen.

”Ubrukelige” tiltakspakker
Kanskje det mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er at kun 6 prosent av bedriftene har benyttet regjeringens krisepakker. – Mange av rederiene og verftene har behov for risikokapital for å realisere nye prosjekter, men dette markedet har tørket inn i finanskrisen. GIEK og eksportfinans har ikke de nødvendige rammer for å kunne ta den risiko som mange bedrifter har behov for. Et av de viktigste tiltakene er derfor økte garantirammer for GIEK på langtidsfinansiering og på finansiering av byggelån, forteller Haugsdal.

Det er i hovedsak ordretørke som har påvirket bedriftene mest, det betyr sterk reduksjon i nye ordrer og kanselleringer. Over halvparten av bedriftene har også vært nødt til å skjære ned på bemanningen. For brorparten av disse gjelder det en personellreduksjon i området mellom 0-25 prosent av de ansatte. De største hovedutfordringene er valutakursene, mangel på likviditet, prisen på kreditt og utfordringer med egenkapital. Når det gjelder fremtidsutsiktene de neste 6-12 månedene, er det kun 2,1 prosent som tror på økt omsetning.

Kompetansekrise
Fremdeles har verft og utstyrsprodusenter mange oppdrag og ordrer, men allerede i starten av 2010 begynner ordrebøkene å bli tomme. Dette kan bli tøft for den spesialiserte industrien.
– Mange av de maritime bedriftene i regionen er verdensledende innen sine segmenter. Verftet Bergen Group er for eksempel i verdenstoppen når det gjelder bygging av avanserte høyteknologiske spesialskip. De ansatte i selskapet har en unik kompetanse som er et stort konkurransefortrinn. En lengre periode uten oppdrag betyr at kompetansen forsvinner, det er alvorlig for industrien og for verdiskapingen i regionen, sier Haugsdal i Maritimt Forum Bergensregionen.

DEL