I tråd med forventningene fra Olympic Ship

Fosnavåg-rederiet Olympic Shippings skipseiende selskap, Olympic Ship AS, sliter som de øvrige offshorerederiene. Ni-måneders-tallene på konsernbasis er svakere enn for samme periode i fjor, men likevel det tredje beste perioderesultat noen gang.

Driftsinntektene var marginalt bedre i år enn i fjor, og landet på 1.199 millioner kroner per tredjekvartal, mot 1.130 millioner for tilsvarende periode 2014. Driftsresultatet (EBITDA) svekket seg fra 542 i samme periode i fjor til 357 millioner i år. Resultat før skatt endte på 42 millioner, mot 426 millioner i samme periode i fjor, altså rundt 10 prosent av tallene fra de tre første kvartalene i 2014. Isolert sett for tredje kvartal ble bunnlinjen minus 51,6 mot pluss 233,1 millioner for samme kvartal året før.

Egenkapitalen er svekket med rundt 300 millioner kroner fra utgangen av september i fjor til samme tidspunkt i år, og ligger nå på 3.075 millioner. Samlet ligger gjelden i konsernet på 6,4 milliarder, hvorav nær en milliard er kortsiktig. Det betyr at den forfaller innen 12 måneder.

Også offshore- og fiskebåtreder Stig Remøy må finne seg i å se noen av sine skip i opplagsbøyene. Fire Olympic-skip er enten allerede i opplag eller på vei til opplag. Flåten teller 23 skip, (inkludert to under bygging) hvorav ni subsea, to konstruksjonsskip, fire PSV, fire MPSV og fire AHTS. Søsterselskapet Olympic Seafood AS har i tillegg tre fiskefartøyer.