I dag slås Slippen konkurs

INGEN KONSEKVENSER: «Stril Herkules» til kai ved det som en gang var Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. I dag slås det gamle verftsselskapet konkurs.FOTO: Avisen Agder
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk blir trolig slått konkurs i dag. Det er Det Norske Veritas som begjærer restene av det tradisjonsrike skipsverftet konkurs.
Opprinnelig skulle Lister Tingrett ha behandlet konkursbegjæringen fra Det Norske Veritas i går formiddag, men etter anmodning fra advokat Bjørn Stordrange ble rettsmøtet utsatt. I går ettermiddag møttes advokat Bjørn Stordrange på vegne av Slippen og representanter for Det Norskle Veritas for å se om det var mulig å finne frem til en minnelig løsning.
Det var det ikke.

Skylder 4 millioner kroner.

Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk skylder Det Norske Veritas i underkant av fire millioner kroner.
— Vi hadde en ambisjon om å få trukket konkursbegjæringen, slik at vi kunne få til en frivillig avvikling av selskapet. Det gikk imidlertid ikke, og dermed blir konkursbegjæringen behandlet av Lister Tingrett onsdag, bekrefter advokat Bjørn Stordrange overfor Agder.
Konkursen har ingen store konsekvenser hverken for arbeidsplasser eller virksomheten i Kvinesdal. I juni ble verftet som eies av Angholmen AS, leid ut til Palmar Johnson som skal bygge luksusyachter i Kvinesdal.
Dermed er det bare rammeverket for den gamle verftsvirksomheten som eventuelt blir slått konkurs i formiddag. Den samlede kreditorgjelden for Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk nærmer seg 150 millioner kroner.

Delutbetaling.

Ifølge Bjørn Stordrange finnes det aktiva i boet og kreditorene kan forvente en viss betaling, men på langt nær nok i forhold til den samlede gjelden.
— Nå blir det formodentlig en offentlig konkursbehandling, i stedet for en frivillig akkordløsning, konkluderer Stordrange.
Verftslokalene eies av Kvina Eiendom AS som igjen eies av Angholmen AS. Angholmen AS eies av familien Kongevold. Det får heller ingen konsekvenser for eiendomsmassen i Flekkefjord.
Kilde: Avisen Agder
DEL