I dag går første salve i Brevikstrømmen

I dag, onsdag 30. januar kl 14.00, går den første salven av i forbindelse med farledsprosjektet i Brevikstrømmen. Den nye leden vil gi økt sikkerhet og bedre fremkommelighet til havnene i Frierfjorden.

Av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet er det behov for en utbedring av leden i Brevikstrømmen, som er det trangeste i skipsleden inn til Frierfjorden. I dag går første sprengsalve i utbedringsarbeidet.

I løpet av året er det mer enn 8.000 fartøyer som passerer Brevikstrømmen. Av disse er i overkant 5.000 skip i kommersiell trafikk. Rundt 800 av passeringene er av fartøyer med farlig eller forurensende last. Over 90 prosent av eksporten fra industrien i Frierfjordbassenget går sjøveien.

Formålet med utbedringsprosjektet er å rette ut leden, som i dag har en uheldig S-form, samt øke dybden til 15 meter. Dette medfører at det må utdypes i åtte områder. I alt er det planlagt å sprenge bort mellom 40.000 og 50.000 kubikkmeter fjell. De utsprengte massene er planlagt dumpet i nytt industriområde ved Skjerkøya.

Ferdigstillelse av prosjektet er beregnet til desember 2008/tidlig i 2009.

brevik2_322787227.jpg
Bildet viser hvordan den nye farleden vil gå etter fullføring av prosjektet.

DEL