“Hva sa vi” – tørrbulk markedet

Ingen liker å høre det uttrykket, men vi tillater oss likevel å sakse fra artikkelen “Scenario Downfall” i Skipsrevyen for to år siden:

Fundamentalt skifte – ny æra
Det ble nylig uttrykt av noen eksperter at når det gjelder oljeprisen er det som nå skjer, noe nytt, det er et fundamentalt skifte. Kanskje man så kan bruke det samme uttrykket om andre commodity-markeder og fraktmarkedene også. I så fall er det bare å glemme tall fra tidligere nedgangstider. Det blir dagens rater og priser som danner basis for shippingmarkedene fra nå av. You better believe it!
Men det er litt vanskelig å venne seg av med gammel tankgang. Bare ett eksempel her fordi det trolig har vært det viktigste for fraktmarkedsutviklingen for tørrbulk.
Det gjelder importen av jernmalm knyttet til produksjonen av stål i Kina. En ting var de enorme volumene av malm som skulle transporteres, men transporttiden ble flerdoblet gjennom opphopning av skip i både laste- og lossehavner. Dermed ble det straks knapphet på tilgjengelig tonnasje, og rederiene kunne selv velge hvilken rate de skulle ha. Kan ikke dette ha skapt midlertidig kunstig prisspiral? Eller er congestion også blitt fundamentalt nå?

Så vi klarer ikke å komme ut av den gamle utdaterte tankegangen, men tror fortsatt at når ALT står og faller med EN nasjon, en koloss, da er man utvilsomt svært så sårbar dersom noe, gjerne noe uforutsett, skulle skje. Vi tror at det kan få dominoeffekter som vil få Asia-krisen til å se ut som bare en mini-dipp.
Vi velger derfor å vente før vi underskriver på “fundamentalt-skifte” / “ny æra” teoriene. Shippingmarkedene har vist så altfor mange ganger at de ikke tar hensyn til selv de beste teoriene, men går ubønnhørlig sine egne veier når det reelle tilbuds- og etterspørselsbildet forandrer seg. Og det kan skje fort.

Worst case eller sannsynlig?
De som er mest optimistiske i dag, bør ta en ti minutters pause til å tenke gjennom følgene av dette scenarioet:
Kina er mettet, lagrene av malm og stål er høye nok, landet vil ikke lenger betale overpris for varene eller fraktene. Dessuten er miljøproblemene etter den raske veksten blitt så store at de må håndteres øyeblikkelig.
Scenario Downfall sekvensen kan bli som følger: lastetilførselen tørker opp, congestion i havnene forsvinner, flåten vokser raskere enn lastevolumet og nye skip entrer markedene (det er i dag den høyeste ordreboken noensinne).
Og så kommer prikken over i’en – den psykologiske faktoren som ALLTID forsterker enhver markedstrend. Hvorfor chartre idag når raten er flere tusen dollars lavere i morgen, tenker befrakterne. Da er snøballen igang, og den stopper ikke før …. Glem i hvert fall utrykket Soft landing!

zachs@skipsrevyen.no

DEL