HV V Golf selskaper misligholder låneforpliktelser

ms Polar Prince. Foto: GC Rieber Shipping

I en pressemelding i dag viser GC Rieber Shipping ASA til børsmelding fra den 28. januar 2014 vedrørende salg av GC Rieber Shippings aksjer i Reef Subsea AS til HV V Invest Golf AS og HV V Invest Golf II AS, to selskaper eiet av private equity-fondet HitecVision V, LP.

I denne forbindelse ble det gitt en selgerkreditt, inklusive avgitte garantier, på 180 millioner kroner til de to HV V Golf selskapene. I tillegg er det påløpt 10 millioner kroner i renter på selgerkreditten.
HV V Golf selskapene har ikke oppfylt vilkårene knyttet til selgerkreditten og denne er således forfalt i sin helhet. GC Rieber Shipping har grunn til å tro at HV V Golf selskapene heller ikke har til hensikt å innfri vilkårene i avtalen.

På bakgrunn av dette har GC Rieber Shipping sendt misligholdsvarsel til de to HV V Golf selskapene. Da disse to selskapene er eiere av selskapet og konsernet Reef Subsea AS, vurderer GC Rieber Shipping videre at det vil kunne være vesentlig risiko knyttet til GC Rieber Shippings utestående kundefordringer knyttet til utleie av skip til datterselskaper av Reef Subsea. Utestående kundefordringer beløper seg til 45 millioner kroner.

GC Rieber Shipping vil søke dekning for sitt utestående gjennom etablerte sikkerheter i Reef Subsea AS.

DEL