Hurtigrutens sak med ESA ender i EFTA domstolen

Illustrasjonsfoto
ESA har nå gitt sitt tilsvar til statens og Hurtigrutens anke vedrørende tilleggsavtalen av 2008 mellom Hurtigruten og Samferdselsdepartementet.

ESA opprettholder påstanden om at Hurtigruten er overkompensert i perioden og at staten derfor skal redusere godtgjørelsen til Hurtigruten. Saken går til EFTA domstolen.

Hurtigruten og Samferdselsdepartementet ble i 2008 enige om en tilleggsavtale til «Hurtigruteavtalen» fra 2004. Avtalen inneholdt dekning for økte avgifter (NOx), anledning til å redusere antall skip fra 11 til 10 om vinteren samt en generell kompensasjon for kostnadsøkninger.

Totalt hadde tilleggsavtalen en verdi på 405 millioner kroner for årene 2008-2011. Av dette har Hurtigruten fått utbetalt ca 170 millioner kroner, og det resterende er en fordring på staten. Sommeren 2011 underkjente ESA tilleggsavtalen og hevdet at staten måtte kreve tilbake den godtgjørelse som var betalt for mye, uten å spesifisere hvor stort det beløpet var. Samferdselsdepartementet ble bedt om å spesifisere hvor mye av beløpet som representerte overkompensasjon, og som derfor skulle tilbakebetales.

30. august 2011 anket både staten og Hurtigruten ESAs avgjørelse inn for EFTA domstolen og hevdet at ingen deler av tilleggsavtalen på 405 millioner kroner representerte overkompensasjon. Hurtigruten har nå fått oversendt ESAs tilsvar, hvor ESA opprettholder sitt syn om at deler av tilleggsavtalen er ulovlig statsstøtte.

Hurtigruten deler ikke ESAs oppfatning og dermed vil denne saken avgjøres i EFTA domstolen, sannsynligvis i løpet av 2012. Hurtigruten vurderer å ha en god sak.

DEL