Hurtigruten tjener på utslippsreduksjoner

M/S “Fram” er et spennende konsept for Hurtigruten. At hun også frakter oljelenser i fall uhellet skulle være ute, er noe også andre hurtigruteskip kan gjøre.
– Vi har som mål å bli et miljøfyrtårn i de områdene der vi seiler. Vi har satt i verk en rekke miljøbevarende tiltak på skipene våre, og vi tjener faktisk penger på det, sier adm.dir. Olav Fjell i Hurtigruten ASA til Skipsrevyen.

JAN I. ELIASSEN
Haugesund

Han redegjorde på Haugesundkonferansen for tiltak rederiet har satt i verk og planlegger å gjennomføre.
– Dagens hurtigruteskip setter grenser for hvor miljøvennlige vi kan være. Våre nye skip er mer miljøvennlige enn våre gamle, men det er ikke mulig å legge om til gassdrift på dagens skip. Bygger vi nye skip, er gassdrift et høyst aktuelt alternativ, fortalte Fjell.
Så vidt Skipsrevyen kjenner til vurderer Hurtigruten ASA nye skip. Hvis nye skip blir en del av anbudet til staten på videre hurtigrutedrift, er holdningen i Narvik-rederiet at det må tilrettelegges for nye store og tunge investeringer.
De tre eldste skipene, M/S “Lofoten”, (fra 1964), M/S “Nordstjernen” (fra 1956) og M/S “Vesterålen” (fra 1983) trenger uansett å bli skiftet ut etter hvert. I tillegg mangler Hurtigruten ett skip etter utleie av M/S “Finnmarken”. Daglige anløp av de 34 havnene på strekningen mellom Bergen og Kirkenes betinger 11 skip. I dag seiler 10 skip.

Har et ansvar
– Som aktør i polare områder har vi et helt spesielt ansvar. I disse fartsområdene ser vi en økende trafikk. Vi tar på alvor vårt ansvar for sikkerhet, miljø og en bærekraftig utvikling, understreket Fjell.
– På Spitsbergen er vi medlem av AECO og er nylig blitt partner med WWF som eneste aktør i bransjen. I Antarktis er vi gjennom IAATO med på å legge klare begrensninger og retningslinjer. Vi bruker så miljøvennlig drivstoff som mulig i de mest sårbare områdene som Spitsbergen, Grønland og Antarktis, maritim gassolje (MGO), og har satt i verk en rekke NOx-tiltak om bord i skipene.

Oljelenser ombord hvis Staten vil

Fjell viste blant annet til at det isgående fartøyet M/S “Fram” er utstyrt med 300 meter oljelenser på trommel. Ikke i de helt store lengder altså, men verdifulle som et første hjelpemiddel om uhellet skulle være ute, eller om vi er i nærheten av andre skip som har havarert eller slipper ut olje av andre grunner.
– Skulle norske myndigheter være interessert i det, kan også våre skip i Hurtigruten Bergen – Kirkenes og i Svalbard-farten ha lenser som kan være klar til innsats på kort tid. Vi har til enhver tid skip langs hele kysten fra Bergen til Kirkenes, sa Fjell.

Mange bekker små
Av tiltak for å være mest mulig miljøvennlige nevnte Olav Fjell en rekke eksempler:
* Skifte av propell på M/S “Vesterålen” som er beregnet å gi 15 tonn lavere utslipp av NOx årlig.
* Skifte til energibesparende lyspunkter på M/S “Vesterålen” og M/S “Nordkapp” som er beregnet å gi åtte tonn reduserte utslipp pr. år. Det arbeides med å gjøre det samme på de øvrige skipene. Det vil gi ytterligere 30 tonn reduserte utslipp og penger spart på drivstoff.
* NOx-optimalisering av motorene på M/S “Polarlys” gir årlig 75 tonn reduserte utslipp.
Olav Fjell opplyste at det er planlagt andre tiltak som vil redusere utslippene med totalt 793 tonn, ifølge beregningene. Det tilsvarer en reduksjon av de totale utslippene med 21 prosent.

Reddet fra forlis
Fjell var ikke i tvil om at den klare miljøprofilen og ISM-systemene som klargjør roller/prosedyrer og ansvar, var en viktig grunn til valg av M/S “Finnmarken” som hotellskip i forbindelse med oljevirksomheten utenfor kysten av Australia.
– Vi skåret på høy troverdighet, poengterte Olav Fjell.
I tillegg inneholder, ifølge Olav Fjell, ”pakken” system for sortering av avfall, nullutslipp, samt rensing av svartvann og gråvann.
Utleie av M/S “Finnmarken” gir Hurtigrutekonsernet 700 millioner kroner i inntekter, og bidrar sterkt til at rederiet nå ser ut til å overleve.
Det er ingen hemmelighet at Hurtigruten ASA var på kanten av konkursstupet.
Redningspakken besto av to aksjeemisjoner som tilførte totalt 420 millioner kroner og avdragsfrihet på syndikatlån på 3,3 milliarder kroner, samt utsettelse med betaling av obligasjonslån.
Regnskapet for 2009 som ble lagt frem i midten av februar, viste en bedring på driftsresultatet fra minus 256,7 millioner kroner til pluss 95,8 millioner. Resultat før skatt ble minus 28,5 mot minus 686,2 millioner kroner. Det er en imponerende forbedring på 658 millioner kroner fra 2008.
Olav Fjell lover overskudd i 2010.

DEL