Hurtigruten søker alle tre konsesjonene

Hurtigruten søker alle tre utlyste konsesjoner, bekrefter informasjonssjef Rune Thomas Ege.

Hurtigruten søker alle de tre utlyste konsesjonene. Det bekrefter Hurtigrutens informasjonssjef Rune Thomas Ege overfor Skipsrevyen.

-Vi er nå i innspurten av det omfattende arbeidet og kan derfor ikke gå i detaljer, forteller Ege.

Samferdselsdepartementet har tidligere utsatt den opprinnelige søknadsfristen i én uke for å ta høyde for de nye, strengere, miljøkravene til de tre utlyste kystrutekonsesjonene fra Stortinget.

Det var lenge uklart om Hurtigruten kom til å søke innenfor de gjeldende konsesjonsbetingelsene, men nå bekrefter Hurtigruten at de kommer til å søke alle tre strekningene.

Hurtigruten har til sammen 13 skip og trafikkerer i dag strekningen Bergen- Kirkenes.

DEL