Hurtigruten anker havnedom til Høyesterett

Foto: Ørjan Bertelsen

Hurtigruten anker Hålogaland lagmannsretts dom som frifant Bodø havn for ulovlig prissamarbeid og myndighetsmisbruk. Det skriver rederiet i en pressemelding. 

Hålogaland lagmannsrett snudde i april dommen fra Salten tingrett hvor Bodø havn ble dømt for å ha misbrukt sin myndighet gjennom å kreve usaklige, vilkårlige og urimelige priser overfor Hurtigruten.

– Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene. Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye, og unngå konkurranse, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS i meldingen.

Hurtigruten har de siste tre årene tatt til orde for en opprydding i havnenes prisprinsipper og faktureringspraksis, tidligere denne måneden fikk rederiet medhold fra Samferdselsdepartementet i at Kristiansund og Nordmøre havn hadde overfakturert havnebrukerne.

DEL