Hurtiggående spesialfartøy til oljevernberedskap

Oljeberedskapsfartøyet i aksjon. Oljesølet samles sammen av de to utbredte ”vingene” og transporteres med børstebåndet opp i fartøyet.
Det tradisjonelle treskipsverftet Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri A/S (HSSB) på vestkysten av Jylland, overleverte nylig nok et spektakulært spesialfartøy av aluminium til kontrahenten, denne gangen det danske Søvernet. Fartøyet, som foreløpig har fått betegnelsen “Miljø 103”, skal settes inn i oljevernberedskapen i særlig grunne havområder med base i Korsør på Sjælland.

Av Svein O. Mogan

“Miljø 103” (verftets byggenr. 115) er utviklet av det danske Forsvarets Materielltjeneste, som inngikk kontrakt om bygging av det hurtiggående spesialfartøyet med HSSB rett før jul i 2006. Den offisielle overleveringen fant sted 6. mars i år, knappe 15 måneder etter byggestart.
Etter vellykkede prøver på Ringkøbing Fjord der maksimal dybde er 3,6 m, er fartøyet nå i ferd med omfattende tester i sitt operasjonsområde, samtidig som mannskapet på to personer får lære sin nye arbeidsplass å kjenne. De to har for øvrig vært med under store deler av byggeprosessen og hatt innflytelse på utformingen av sin nye arbeidsplass. I tillegg til mannskapet kan en beredskapstropp på opptil åtte mann medbringes på utrykning.

Forliset av “Baltic Carrier”
Det var etter omfattende oljesøl som følge av forliset av tankskipet “Baltic Carrier” i 2000, at danskenes manglende evne til å verne miljøet i sine grunneste havområder ble avslørt. Det førte til at alle ressurser ble satt inn på å utvikle et spesialfartøy som raskt kunne mobiliseres for å bekjempe miljøforurensninger til sjøs. Med en fart på 20 knop kan “Miljø 103” raskt forflyttes dit det er behov for det.
Danskene har nå fått et beredskapsfartøy som svært raskt kan nå frem til områdene der det er behov for dets tjenester, og kan operere og ta opp oljesøl i farvann med mindre enn én meters vanndyp.

297Lamor_381981403.jpg
Børsteskimmeren under utsetting.

Hoveddata
Fartøyet har en total lengde på 16,4 meter med en største bredde på 4,6 meter, mens dyptgående bare er ca. 0,6 meter. Høyden fra kjøl til dekk er 1,5 m. Deplasementet er i underkant av 24 tonn. Fremdriftsmaskineriet består av to Rolls Royce Kamewa vannjetaggregater som er koblet til to Scania DI12-66 hovedmotorer hver på ca. 400 kW, utstyrt med ZF reversgear. Ettersom fartøyet skal operere i ekstremt grunne områder, kan man reversere vannstrålen i vannjeten slik at eventuelle blokkeringer kan blåses ut.
Oljeberedskapsutstyret består av en Lamor finskbygd børsteskimmer montert i baugen på “Miljø 103”. Når skimmeren skal i aksjon, åpnes baugporten og skimmeren skyves hydraulisk ut og senkes ned til vannflaten, to oppsamlere slås ut for å føre oljesølet inn til børstebeltet som transporter det om bord i fartøyet. Oljesølet pumpes fra en oppsamlingskum ved enden av beltet, akterover til en stasjon der spesialproduserte ”bigbags” fylles, forsegles og slippes over bord for oppsamling av andre hjelpefartøyer. En Heila kran med en ytelse på 2,5 tm, er montert på akterdekket. Representanter for skimmerprodusenten opplyser at denne børsteskimmeren skal kunne ta opp oljesøl i sjø med bølgehøyde på opptil én meter.
Så fort den pågående testingen og mannskapsopplæringen både på fremdriftsmaskineriet og oljeoppsamlingsutstyret er gjennomført, skal fartøyet ta om bord forsyninger og materiell slik at det er klart til å settes inn i kampen mot forurensning av grunne havområder.

297Miljo_103_2_651700735.jpg
Fra venstre: Verftsdirektør Hans Peter Kristensen, HSSB AS, konsulent Niels Christian Engbjerg, Forsvarets Materielltjeneste og Hans Anton Holm fra verftets designavdeling, prosjektleder for byggingen av “Miljø 103”.

DEL